ZEREGINA

Biogipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuaren egitekoa da Gipuzkoako Osasun Sistema Publikoaren erreferentziazko I+G+b zentroa izatea, translazio izaera duten eta herritarren osasunean eragin handia duten bikaintasun-jarduera zientifikoen eta berritzaileen garapena lideratzea, aldi berean bere enpresa-ingurunearekin sinergiak sortuz, pazienteen eta gizartearen onura ekarriko duten balio erantsiko proiektuei aurre egin ahal izateko..

IKUSPEGIA

Erreferentziazko zentroa izatea estatu-mailan zahartzearen, doitasun-medikuntzaren eta osasun berrikuntzaren arloetako ikerketari dagokionean, Euskadin profesionalen eta pazienteen premiekin lerrokatutako medikuntza teknologikorako aldaketa lideratuz eta, aldi berean, eredu ekonomikoan aldaketa sustatuz. .

BALIOAK

Hauek dira aldezten dituen balioak:

 • Bikaintasun Zientifikoa.
 • Kohesioa.
 • Eraginkortasun eta jasangarritasuna.
 • Erabateko kalitatea.
 • Berrikuntza.
 • Nazioartekotzea.
 • Pazienteen parte-hartzea.
 • Gizartearekin konpromisoa.
 • Berdintasuna.

Ondokoak dira institutuaren xedeak:

 • Ikerketa biomedikoa, epidemiologikoa, Osasun Publikoaren arlokoa eta osasun zerbitzutan sustatzea.
 • Osasun sistemaren programak eta politikak zientifikoki oinarritzea.
 • Translazio izaerako ikerketa lehenestea, hau da, ezagutza zientifikoa praktika klinikora eramatea bilatzen duen ikerketa, nazioarteko gomendioekin bat.
 • Ikerketa eta Berrikuntzaren inguruko prestakuntza.

Biogipuzkoa OII irabazi asmorik gabeko erakundea da, 2014an onura publikoko elkarte aitortua, bere jardueraren bitartez guztien ongia lortzen laguntzen duenez eta, horretarako, altruismo-, eskuzabaltasun-, elkartasun- eta aniztasun- balioak gauzatzen dituenez.