Europako Batzordeak, Europako Ikerketa Gunea (ERA ingelesezko siglen arabera) indartzeko helburuz, bere egin ditu Ikertzailearen Europako Gutuna eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodea (Charter & Code). Bi dokumentu horiek ikertzaileei nahiz sektore publiko eta pribatuko finantzatzaileei eta enplegatzaileei zuzenduta daude, eta Europako Ikerketa Gune osoan ikertzaileentzako eskubideen eta betebeharren berdintasuna sustatzera bideratuta, I+G+b sektorearen zatiketa –toki, eskualde, estatu, sektore nahiz Europa mailan– murriztearren.

Europako Batzordeak neurri horiek abian jartzeko gomendio bat igorri zuen 2015eko martxoaren 11n.

Charter & Code-n definitutako 40 printzipioak hartzea sustatzeko helburuz sortu da HR Excellence in Research”: ikerketan diharduten erakundeen errekonozimendu publiko bat, printzipio horiekin beren giza baliabideen politikak lerrokatzen egin dituzten ahaleginak ziurtatu dituztenentzat.

Nahi duten erakundeei (enplegatzaileak eta finantzatzaileak) Charter & Code-ren printzipioak praktikan jartzeko aukera ematen dien tresna izateko sortua da, era horretan Europako Ikerketa Gunea erakargarriagoa izan dadin ikertzaileentzat.

Testuinguru horretan, eta Plan Estrategikoa 2016-2020ren esparruan, 2015eko abenduan onetsitakoan ,Biogipuzkoa OII-ak giza baliabideen estrategia propio bat taxutzeko premia antzeman zuen, Ikertzailearen Europako Gutunean eta ikertzaileak kontratatzeko Jokabide-kodean adierazitako baldintzak jasoko dituena. Hala, 2016ko uztailean eman zitzaion hasiera proiektu horri heltzeko prozesuari, endorsement letter igorriz.

Azkenik, eta merituetan oinarritutako errekrutamendu-sistema ireki eta garden baten ezarpena egiaztatzeko helburuz, Batzordearen gomendioen arabera HRS4R abian jartzeko prozedura bilduz, OTM-R politika bat garatzen dihardu Biogipuzkoa OII-ak.

Hona hemen HRS4R prozesuaren fase nagusiak:

  • Hasierako fasea: Charter&Code-ren onespena eta Konpromisoaren jakinarazpena
  • Inplementazio fasea: Hutsuneen Analisi bat eta Ekintza Plan bat lantzea Giza Baliabideen Kudeaketarako
  • Hasierako ebaluazioa Europako Batzordearen aldetik, kanpoko Ebaluazio Batzorde baten bitartez
  • Behin-behineko ebaluazioa: Barne Analisia eta Kanpo Ebaluazioa (2 urte geroago hasierako HRS4R errekonozimendua jaso ondoren)
  • Errekonozimendua Berritzeko fasea (5 urte geroago hasierako HRS4R errekonozimendua jaso ondoren)
  • Etengabeko hobekuntza eta kalitatearen hobekuntza eta ebaluazio faseak (hirurteko berrikuntza-zikloa)

Hutsuneen Analisia eta Ekintza Plana ondoren adierazten diren esteken bitartez deskargatu daitezke:

Hutsuneen Analisia – Biodonostia OII

Ekintza Plana – Biodonostia OII

OTM-R Politika

2020ko irailean, Biogipuzkoa OIIk HRS4Rren “Interim Assessment” faserako egindako Barne Analisiaren ostean, Europako Batzordeak txosten bat aurkeztu du (“Consensus Report”), eta bertan adierazten du Ekintza Planaren ezarpena modu sendoan eta sistematikoan dagoela bermatuta etaBiogipuzkoa OII aurrera egiten ari dela kalitate-ekintza egokien eta hobetuen inplementazioarekin, Ekintza Planean bertan deskribatzen den moduan.

Barne Analisi horretarako landutako dokumentua jarraian adierazitako estekaren bidez jaits daiteke:

Ekintza Plan eguneratua