Europako Batzordeak, Europako Ikerketa Gunea (ERA, ingelesezko siglen arabera) indartzeko helburuarekin, Ikertzailearen Europako Gutuna eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodea (Charter & Kode) bereganatu zituen. Bi dokumentu horiek ikertzaileei nahiz sektore publiko eta pribatuko finantzatzaileei eta enplegatzaileei zuzenduta daude, eta Europako Ikerketa Gune osoan ikertzaileentzako eskubideen eta betebeharren berdintasuna sustatzera bideratuta, I+G+b sektorearen toki, eskualde, estatu, sektore nahiz Europa mailako zatiketa murriztearren.

Europako Batzordeak neurri horiek abian jartzeko gomendio bat igorri zuen 2015eko martxoaren 11n.

Charter & Code dokumentuan definitutako 40 printzipioak onar zitezen sustatzeko, HR Excellence in Research eredua sortu zen, giza baliabideen politikak printzipio horiekin lerrokatzeko ahaleginak egin dituztela egiaztatu duten ikerketa-erakundeei egindako aitorpen publikoa.

Nahi duten erakundeei (erakunde enplegatzaileei eta finantzatzaileei) Charter & Code dokumentuko printzipioak praktikan jartzeko aukera ematen dien tresna izateko sortu zen, era horretan Europako Ikerketa Gunea erakargarriagoa izan dadin ikertzaileentzat.

Testuinguru horretan, eta 2015eko abenduan onartu zen 2016-2020 Plan Estrategikoaren esparruan, Biogipuzkoa OIIk giza baliabideen estrategia propio bat diseinatzeko premia hauteman zuen, Ikertzaileen Europako Gutunean eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodean adierazitako baldintzak jasoko zituena, eta 2016ko uztailean hasi zen proiektu horri heltzeko prozesua, endorsement letter igorriz.

Azkenik, HRS4R ezartzeko prozedura jasotzen duen erreklutamendu-sistema ireki eta gardenaren, merituetan oinarritutakoaren, ezarpena egiaztatzeko, Batzordearen gomendioen arabera, Biogipuzkoa OII OTM-R politika garatzeko ere hasi zen lanean.

Hauek dira HRS4R prozesuaren fase nagusiak:

 • Hasierako fasea:Charter & Code onartzea eta konpromisoa jakinaraztea.
 • Ezartzeko fasea:Gap Analisia eta Ekintza Plana egitea Giza Baliabideen Zuzendaritzarentzat.
 • Europako Batzordearen hasierako ebaluazioa, Kanpoko Ebaluazio Batzorde baten bidez.
 • Tarteko ebaluazioa (autoebaluazioa):Barne Analisia eta Kanpo Ebaluazioa (hasierako HRS4R aitorpenetik 2 urtera).
 • Aitorpena Berritzeko Fasea (hasierako HRS4R aitorpenetik 5 urtera).
 • Etengabeko hobekuntza eta kalitatea areagotzeko eta ebaluatzeko faseak (hiru urtez behin berritzeko zikloa).

Hasierako ebaluazioa

Biogipuzkoa OIIk Institutuaren egoeraren barne-azterketa egin zuen, Ikertzailearen Europako Gutunean eta Ikertzaileak Kontratatzeko Portaera Kodean jasotako printzipioei dagokienez, Gap Analisi baten bidez, interesa zuten arlo guztietan (Alderdi etikoak eta profesionalak, Kontratazioa, Lan-baldintzak eta Gizarte Segurantza eta Prestakuntza eta garapen profesionala).  Analisi horretatik abiatuta, Hasierako Ekintza Plana garatzea ekarri zuten erakundearen hobekuntza-arloak detektatu ziren. Bi dokumentuak honako esteka hauen bitartez jaits daitezke:

Hasieran bidalitako informazioa Europako Batzordeak ebaluatu ondoren, Biogipuzkoa OIIk HR Excellence in Research aitorpena jaso zuen 2018ko abuztuaren 5ean.

Tarteko ebaluazioa

2020ko irailean, HRS4R Zigilua eman zenetik bi urte igaro ondoren, Biogipuzkoa OIIk autoebaluazio bat egin zuen, hasierako Ekintza Planaren betetze-maila aztertzeko, eta hobetzeko arloak hauteman ziren eta hurrengo aldirako ekintza berriak proposatu ziren.  Autoebaluazio horren ondoren, Ekintza Plana eguneratu zen, eta honako link honen bitartez kontsulta daiteke:

Europako Batzordeak baloratzeko beharrezko dokumentazioa bidali zen, eta 2020ko abenduaren 23an eman zuen Batzordeak ebaluazio-txostena. Txosten horretan adierazten zuen Ekintza Planaren aplikazioa modu sendoan eta sistematikoan bermatuta zegoela eta Biogipuzkoa OII aurrera egiten ari zela kalitatezko ekintza egokiak eta hobetuak ezartzean, Ekintza Planean deskribatzen zen moduan.

Berritzeko fasea

Tarteko ebaluazioa egin zenetik 3 urte igaro ondoren, Biogipuzkoa OII HRS4R Zigilua berritzeko beharrezko dokumentazioa prestatzen aritu da 2023an. Alde horretatik, Institutuaren HRS4R Zigiluko lantaldearen bidez, aurreikusitako ekintza-plana betetzeari dagokionez erakundearen egoera zein zen aztertu zen, eta zeuden gapak identifikatu ziren, Europako Gutunean eta Kodeetan jasotako 40 printzipioen arabera. Analisi horretatik abiatuta, eta Biogipuzkoa OIIko langile guztiek parte hartuta online inkesta bat eginez, Ekintza Plan berri bat landu da. Plan horrek garatzen ari diren ekintzak eta datozen urteotarako identifikatutako jarduera berriak jasotzen ditu, Europar Batasunak duela gutxi onartutako Ikertzailearen Europako Gutun berria ere kontuan hartuta. Horrez gainera, Biogipuzkoa OIIren check-list OTM-R eguneratu da. Bi dokumentuak honako esteka hauen bitartez jaits daitezke:

Une hauetan, HRS4R Zigilua berritzeko dokumentazioa Europako Batzordera bidalita dago, balora dezan, eta, ebaluatu ondoren, ikuskaritza-taldeak bisita bat egingo du barne-ebaluazioko txostenean aurkeztutako informazioa egiaztatzeko.

OTM-R politika

Biogipuzkoa OIIk OTM-R politika du kontratazio-prozesu irekiak, gardenak eta merituetan oinarritutakoak bermatzeko. Alde horretatik, HRS4R Zigilua berritzeko esparruan egindako barne-ebaluazioaren ondoren, politika hori eguneratu egin da, eta alderdi berriak sartu dira: hautaketa-prozesuaren faseen xehetasun gehiago, Langileak Ebaluatu eta Hautatzeko Batzordearen deskribapena, langile berriak hartzeko prozesua eta ezarritako kalitate-kontrola. Politika hori honako esteka honen bidez kontsulta daiteke:

HRS4R lantaldea

Biogipuzkoa OIIk HRS4R Estrategiaren garapenean inplikatutako arloen kudeatzaileek eta ikertzaileek osatzen duten lantalde bat du, eta erakundearen Ekintza Planean jasotako ekintzak gainbegiratzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da.

HRS4R taldea profil hauek osatzen dute:

 • Amaia Pedruzo.Ekonomia Kudeaketaren eta Giza Baliabideen arduraduna.
 • Arantza Abad.Gerentea – Kudeaketako zuzendaria. Berrikuntzan Laguntzeko Unitatearen arduraduna.
 • Ainara Redondo.Giza Baliabideen teknikaria.  
 • Julián de Frutos.Ebaluazio – Kalitate Unitateko arduraduna.
 • Jesús María Bañales.R4 Ikertzailea.
 • Lorea Blázquez.R3 Ikertzailea.
 • Laura Izquierdo.R2 Ikertzailea.
 • Andrea Iribarren.R1 Ikertzailea.

HRS4R zigiluaren esparruan egindako ekintza aipagarriak

HRS4R Estrategiaren esparruan, erakundeko langileengan eragina izan duten hainbat ekintza burutu dira. Jarraian nabarmentzen dira mugarri nagusiak:

 • OTM-R Politika garatu da.OTM-R politika
 • Erakundearen newsletter bidez hedatu dira HRS4R Estrategiaren esparruan egindako jarduerak.  
 • HRS4R Zigiluaren berri emateko jardunaldiak egin dira erakundeko langileei zuzenduta, aurrerapen nagusiak eta Estrategiaren ezarpen-maila azaltzeko, bai eta eman behar diren hurrengo urratsak ere.
 • Iradokizunen postontzi bat gaitu da. https://www.biodonostia.org/buzon-de-sugerencias/ 
 • Jardunbide Zientifiko Egokien Kodea prestatu da, eta erakundearen Intraneten eskuragarri dago.
 • Erakundearen urteko Prestakuntza Plana eguneratu da, ikerketako pertsonalaren premiak kontuan hartuta.  
 • Biogipuzkoa OIIren Berdintasun Plana egin eta argitaratu da. https://www.biodonostia.org/plan-de-igualdad/