DESKRIBAPENA

Institutuaren jardueran behar diren zerbitzuak hornitzeko eta kontratatzeko beharrei erantzuna ematen dien unitatea.

ZERBITZUAK

 • Sektore Publikoko Kontratuen Legeari buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL), Espainiako ordenamendu juridikora Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duenaren, ezarpenari buruzko aholkua eta informazio pertsonalizatua ematea barruko langileei.
  • Kontratazio-prozedura egokia ezartzeko urrats bakoitza aztertzea.
 • Lizitazio bidezko edo kasu bakoitzean dagokion prozedura bidezko kontratazio publikoaren espedienteak kudeatzea eta izapidetzea.
  • Kontratazio-espediente bakoitzerako behar den dokumentazioa prestatzea.
  • Lizitazioaren iragarkiak argitaratzea Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman, eta espedienteak bukaera arte tramitatzea.
 • Esportazioen eta inportazioen tramitazio administratiboa Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioarekin.
  • Esportazioen eta inportazioen eskabideak izapidetzea Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioarekin, eta dagokion jarraipena egitea.

LANGILEAK

Olaia Gainza Rubia: Erosketen eta Kontratazio Publikoaren Unitatearen arduraduna
Tel.: +34 943 006077
Email: olaia.gainzarubia@bio-gipuzkoa.eus

ESTEKAK

Plataforma de contrataciones administrativas on-line