DESKRIBAPENA

Institutuaren kudeaketa ekonomiko-administratiboaz arduratzen den unitatea. Helburu hauek ditu:

 • Kontrolatzeko eta betearazteko programak ezartzea eta mantentzea, aurrekontua, finantzak eta kontabilitatea legearen arabera eta eraginkortasunez gauzatzen direla ziurtatzeko.
 • Aholkularitza eta informazio pertsonalizatua eskaintzea Institutuaren barruko langileei (ikerlariak, medikuak eta abar) zein kanpokoei (bezeroak, hornitzaileak eta abar).
 • Ikerlariei tresna bat eskaintzea, Interneterako konexioa duen edozein terminal informatiko erabiliz (ordenagailua, mugikorra eta abar), gure webgunetik beren proiektu/entsegu klinikoei buruzko informazio berehalakoa eta eguneratuta eskuratzeko. Modu horretara, kudeaketa ekonomikoaren gardentasuna ziurtatuko da, gainera

ZERBITZUAK

 • Proiektuen kudeaketa ekonomikoa:
  • Proiektuburuei beren ikerketa-proiektuei dagokien informazio ekonomikoa jakinaraztea eta aholkularitza eskaintzea.
  • Proiektuei egotzitako gastuak baliozkotzea eta proiektuen hautagarritasuna egiaztatzea
  • Finantzaketa egiten duen entitateari luzapenen eskaerak eta/edo kontu-sailak aldatzeko eskaerak izapidetzea
  • Ikerketa-proiektuen memoria ekonomikoak prestatzea, bai jarraipenekoak bai azken memoriak
  • Ikerketa-proiektuen kontuak ikuskatzea.
 • Akordioen kudeaketa ekonomikoa: kontratuak, hitzarmenak, dohaintzak eta abar
  • Proiektuburuei eta akordioen izenpetzaileei informazio eta aholkularitza ekonomikoa eta legala ematea.
  • Beharrezkoa den dokumentazioa izapidetzea
 • Institututik eskainitako zerbitzuei dagokien fakturazioa jaulkitzea eta jaulkitako fakturen kobrantzak kontrolatzea.
 • Zerbitzuak erosteko edo kontratatzeko institutuaren prozedurak  koordinatzea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen arabera (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora).
 • Ikerlariei aholkularitza eskaintzea eta pasahitzak ematea, Institutuaren webguneko on line proiektuen plataformatik beren dokumentuak bistaratzeko.

LANGILEAK

Marisol Blanco Sesma: Proiektuen Kudeaketa Ekonomikoaren eta Administrazioko Arduraduna
Tel.: +34 943 006252
Email: marisol.blanco@biodonostia.org

Olaia Gainza Rubia: Proiektuen Kudeaketa Ekonomikoko Teknikaria
Tel.: +34 943 006076
Email: olaia.gainza@biodonostia.org

Yanira Liñares González: Proiektuen Kudeaketa Ekonomikoko Teknikaria
Tel.: +34 943 006134
Emailyanira.linares@biodonostia.org

Sandra Sousa Rodrigues: Proiektuen Kudeaketa Ekonomikoko Teknikaria
Tel.: +34 943 006076
Email: sandra.sousa@biodonostia.org

Jara Hortal Gutiérrez: Kudeaketako Administrazio Teknikaria
Tel.: +34 943 006135
Email: jara.hortal@biodonostia.org

ESTEKAK

Administrazio-kontratazioen on line plataforma
Proiektuen on line plataforma