DESKRIBAPENA

Institutuaren kudeaketa ekonomiko-administratiboaz arduratzen den unitatea. Helburu hauek ditu:

 • Kontrolatzeko eta betearazteko programak ezartzea eta mantentzea, aurrekontua, finantzak eta kontabilitatea legearen arabera eta eraginkortasunez gauzatzen direla ziurtatzeko.
 • Aholkularitza eta informazio pertsonalizatua eskaintzea Institutuaren barruko langileei, (ikerlariak, medikuak eta abar).
 • Ikerlariei tresna bat eskaintzea, Interneterako konexioa duen edozein terminal informatiko erabiliz (ordenagailua, mugikorra eta abar), gure webgunetik beren proiektu/entsegu klinikoei buruzko informazio berehalakoa eta eguneratuta eskuratzeko. Modu horretara, kudeaketa ekonomikoaren gardentasuna ziurtatuko da, gainera

ZERBITZUAK

 • Proiektuen kudeaketa ekonomikoa:
  • Proiektuburuei beren ikerketa-proiektuei dagokien informazio ekonomikoa jakinaraztea eta aholkularitza eskaintzea.
  • Proiektuei egotzitako gastuak baliozkotzea eta proiektuen hautagarritasuna egiaztatzea
  • Finantzaketa egiten duen entitateari luzapenen eskaerak eta/edo kontu-sailak aldatzeko eskaerak izapidetzea
  • Ikerketa-proiektuen memoria ekonomikoak prestatzea, bai jarraipenekoak bai azken memoriak
  • Ikerketa-proiektuen kontuak ikuskatzea.
 • Akordioen kudeaketa ekonomikoa: kontratuak, hitzarmenak, dohaintzak eta abar
  • Proiektuburuei eta akordioen izenpetzaileei informazio eta aholkularitza ekonomikoa ematea.
  • Beharrezkoa den dokumentazioa izapidetzea
 • Institututik eskainitako zerbitzuei dagokien fakturak jaulkitzea eta hauen kobrantzak kontrolatzea.
 • Ikerlariei aholkularitza eskaintzea eta pasahitzak ematea, Institutuaren webguneko on line proiektuen plataformatik beren dokumentuak bistaratzeko.

LANGILEAK

Amaia Pedruzo Suso: Ekonomia Kudeaketa eta Giza Baliabideen Arduraduna
Tel.: +34 943 006290
Email:amaia.pedruzosuso@bio-gipuzkoa.eus

Mikel Villar Fernández:  Ekonomia Kudeaketa eta Giza Baliabideen Arduradun Ondokoa
Tel.: +34 943 006252
Email: mikel.villarfernandez@bio-gipuzkoa.eus

Yanira Liñares González: Proiektuen Kudeaketa Ekonomikoko Teknikaria
Tel.: +34 943 006134
Email: yanira.linaresgonzalez@bio-gipuzkoa.eus

Nerea Rodriguez Martín: Proiektuen Kudeaketa Ekonomikoko Teknikaria
Tel.: +34 943 007411
Email: nerea.rodriguezmartin@bio-gipuzkoa.eus

Sandra Sousa Rodrigues: Proiektuen Kudeaketa Ekonomikoko Teknikaria
Tel.: +34 943 006076
Email: sandra.sousarodrigues@bio-gipuzkoa.eus

Jara Hortal Gutiérrez: Kudeaketako Administrazio Teknikaria
Tel.: +34 943 006135
Email: jara.hortalgutierrez@bio-gipuzkoa.eus

Mireia Intxausti Mendikute: Kudeaketako Administrazio Teknikaria
Tel.: +34 943 006135
Email: mireia.intxaustimendikute@bio-gipuzkoa.eus

ESTEKAK

Proiektuen on line plataforma