Informazio fiskala

2006ko Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen Xedapen Gehigarrietan ikerketa zientifikoa eta garapen teknologikoa laguntzera zuzentzen diren arauak barne hartuta daude. Zehazki, Sozietateen gaineko Zergaren Legeari buruzko Testu Bateginaren (SZLTB) 35. artikuluak murrizketa bat jasotzen du ikerketa- eta garapen-jardueretarako. Aipatutako SZLTB martxoaren 5eko 4/2004 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartu zen (martxoaren 11ko BOE).

Lege Oharra

Biogipuzkoa Institutua Elkartearen 7/2007 Legea da, ekainaren 22koa, Elkarteak Euskadiko azpian sartu eta, hala badagokio, 1/2002 Lege Organikoa, martxoaren 22an, Elkarteko Eskubidearen , hau da, behar bezala ordena kengarria gastu justifikazio errazteko ziurtagiria.

Zuen dohaintzak egiteko moduak:

 • Dohaintza anonimoa IIS Biogipuzkoaren Ikerketa Biomedikoa Sustatzeko Programak finantzatzeko:
  • Dohaintza-egileak Institutuak Kutxabank erakundean duen kontuan egin behar du diru-sarrera, transferentziaren kontzeptuan DOHAINTZA erantsita:
   • IBAN ES52 2095 0611 02 1063897119
 • Dohaintza Ziurtapena duen dohaintza, IIS Biogipuzkoaren Ikerketa Biomedikoa Sustatzeko Programak finantzatzeko:
  • Mesedez, adierazi formularioan zurekin harremanetan jartzeko datuak.
  • Institutuan Aurretiazko Eredu bat betetzen da lehenengo formularioaren datuekin,  aurrekontu-ondorioetarako, eta dohaintza-egileari bidaltzen zaio ondoren.
  • Dohaintza-egileak Institutuak Kutxabank erakundean duen kontuan egin behar du diru-sarrera:
   • IBAN ES52 2095 0611 02 1063897119
  • Dohaintza jaso eta hurrengo 30 egunetan Dohaintzaren behin betiko Ziurtapen bat bidaliko dizugu, dohaintzak zerga-ondorioak eduki ditzan.
 • Dohaintza-akordioa Ikerketa Proiektu Espezifiko bat finantzatzeko:
  • Dohaintza-akordio bat sinatuko da ikerketa-proiektu espezifiko bat finantzatzeko eta proiektuaren ikerlari nagusiaren sinadura jasoko da bertan. (Dohaintzan emango den kantitatea, proiektuaren iraupena, ikerketaren orientazioa eta abar).
  • Mesedez, adierazi formularioan zurekin harremanetan jartzeko datuak.
  • Institutuan Dohaintza Akordiorako Eredu bat betetzen da formularioaren datuekin eta dohaintza-egileari bidaltzen zaio ondoren.
  • Dohaintza-egileak Institutuak Kutxabank erakundean duen kontuan egin behar du diru-sarrera:
   • IBAN ES52 2095 0611 02 1063897119
  • Dohaintza jaso eta hurrengo 30 egunetan Dohaintzaren behin betiko Ziurtapen bat bidaliko dizugu, dohaintzak zerga-ondorioak eduki ditzan.