Etiologia Hipertentsibo eta Balbularreko Gutxiegitasun Kardiakoa

Taldeko liderra: Ramón Querejeta Iraola Dk.

Donostialdea ESI ramon.querejetairaola@osakidetza.eus

Helburu estrategikoak

Lehen mailakoak:

 • Fibrosi miokardioak Ezker Bentrikuluaren (EB) disfuntzio sistolikoan eta diastolikoan duen inplikazio-maila aztertzea, arteria-hipertentsioa eta estenosi aortikoa duten pazienteengan.
 • Kolageno miokardikoaren alderdi kuantitatiboak eta kualitatiboak eta ezker-bentrikuluaren funtzioan duen eragina aztertzea.
 • Kolagenoaren turn-over prozesuan inplikatutako zirkulatzaile peptidoen mailek eta pazienteen miokardioan zuzenean zehaztutako fibrosiaren garrantziak erlaziorik ote duten ikustea, baita funtsean jatorri kardiakoa ote duten egiaztatzea ere (sinu koronarioa-odol periferikoa gradientea).
 • Odol periferikoan neurtutako MMP-1/TIMP-1 kozientearen gaitasuna zehaztea, GK sistolikoa duten pazienteak versus diastolikoa dutenak bereizteko (GKren sailkapen berriko C eta D faseak, NYHAren II.etik IV.erako mota funtzionalak).
 • Kardiotrofina I eta Osteopontina gisako biomarkagailu indartu berriek fibrosi miokardioaren garapenean duten inplikazioa aztertzea.
 • EBren hipertrofia desegokiak funtzio sistolo-diastolikoarekin, fibrosi-mailarekin eta hiperaktibazio neurohumoralaren ondoriozko substantzia zirkulatzaileen mailarekin duen erlazioa aztertzea.
 • PLC?ren eta batez ere PLC?4-ren isoforma desberdinen adierazpena EBH (Ezker Bentrikuluaren Hipertrofia) egokia duten pazienteengan eta desegokia dutenengan desberdina ote den aztertzea.

Bigarren mailakoak:

 • GK sistolikoa duten pazienteak eta diastolikoa dutenak bereizteko odol periferikoko MMP-1/TIMP-1 zatidurak beste markagailu batzuk baino zehaztasun handiagoa ote duen ebaluatzea: kolagenoaren metaketarekin edo apoptosi bidez (anexina V, kardiotrofina-I) izaten den kardiomiozitoen galerarekin erlazionatutako egiturazko kaltearen (PICP) markagailuak edo estres kardiomiozitarioaren biomarkagailuak (proBNP).
 • Kolageno interstizial miokardikoa aztertzea, bai kuantitatiboki, bai kualitatiboki: Kolageno disolgabarria versus disolbaezina (cross-linked) eta I eta II kolagenoaren metatze erlatiboa.
 • Disfuntzio sistoliko eragiten duten mekanismo fisiopatologikoak sakonkiago aztertzea eta itu berriak identifikatzea GKren tratamendu farmakologikoan.
 •  EBren miokardioaren zelulaz kanpoko matrizearen asaldurei dagokienez, bentrikulu arteko trenkada basaletik lortutako biopsia-laginetan behatutakoak eta EBren pareta askean behatutakoak oso desberdinak ote diren ikustea, Estenosi Aortikoa duten pazienteengan.
 • Biopsia egiteko bi lekuen artetik, bentrikuluaren funtzio sistolikoaren eta diastolikoaren aldagaiekin hobekien erlazionatzen diren asaldurak zehaztea.
 • Modu horretara etorkizuneko ikerketetan EBren zein zati aztertu behar den zehaztea.
 • Giza fibroblastoen hazkuntzarako metodo bat sortzea eskuin aurikulan egingo den biopsia bidez in vitro azterketetarako (CIMArekin lankidetzan).

Ikerketa-ildo nagusiak

 • Fibrosi miokardioa hipertentsioak eragindako gutxiegitasun kardiakoan, A, B eta C faseak.
  • Kolageno miokardioaren kantitatearen eta kalitatearen eragina bentrikuluaren funtzioan, hipertentsioak eragindako gutxiegitasun kardiakoa duten pazienteengan (CIMArekin lankidetzan).
  • Kardiotrofina I mailen garrantzi erlatiboa Aldosterona eta TGF-betarekiko.
  • Kardiopatia hipertentsiboan, A, B eta C faseetan kolageno miokardioaren eta gertaera kliniko handiagoen agerpenaren artean izan daitekeen erlazioa aztertzea. 8-10 urtetik gorako jarraipena: Analisia, “Net Reclassification Improvement” eta “Integrated Discrimination Improvement” metodoen bitartez.
 • Zahartzearekin erlazionatutako fibrosi miokardioa agurearen endekapenezko estenosi aortiko larrian.
  • Fibrosi miokardioa eta ezker-bentrikuluaren hipertrofia desegokia endekapenezko estenosi aortiko larrian. PLC? (1-4)-ren isoentzimek hipertrofiaren garapenean duten eragina aztertzea.
  • Ezker-bentrikuluaren miokardioaren barruko kolagenoaren kantitateak, kualitateak eta kokapenak bentrikuluaren funtzioan duen eragina estenosi aortiko larria duten pazienteengan.
  • Erresonantzia magnetiko bidez fibrosi miokardio hedatsua kuantifikatzeko metodo berri baten baliozkotze histologikoa.

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Daniel Cea Primo Donostialdea ESI
Cristina del Bosque Martín Donostialdea ESI
Kattalin Echegaray Ibañez Goierri-Alto Urola ESI kattalin.echegarayibanez@osakidetza.eus
Tomás Echeverría García Donostialdea ESI tomas.echeverriagarcia@osakidetza.eus
Mikel Asier Garro Beristain UPV – EHU
Alberto Ezaguirre Yarza Donostialdea ESI
Mariano Larman Tellechea Donostialdea ESI mariano.larmantellechea@osakidetza.eus
Ainhoa Rengel Jimenez Donostialdea ESI
Eva Robledo Mansilla Donostialdea ESI  eva.robledomansilla@osakidetza.eus
Itziar Solla Ruiz Donostialdea ESI itziar.sollaruiz@osakidetza.eus
Iñaki Villanueva Benito Donostialdea ESI
Elena Zubillaga Azpiroz Donostialdea ESI elena.zubillagaazpiroz@osakidetza.eus

 

Ekoizpen Zientifikoa

Proiektuak

Eraikitzen ari den orrialdea.
Proiektuak eta Patenteak erakusteko lanean ari gara.
Barkatu eragozpenak.