Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunak

Taldeko liderra: Gustavo Cilla Eguiluz Dk.

Donostialdea ESI carlosgustavo.cillaeguiluz@osakidetza.eus
Dr. Gustavo Cilla Eguiluz doktorea 1981ean lizentziatu zen Medikuntzan Nafarroako Unibertsitatean, eta 1993an doktoratu zen Medikuntzan Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU). Donostia Unibertsitate Ospitaleko (Donostialdea ESI) Mikrobiologia Zerbitzuko burua da 2017tik, eta Biodonostia OIIko Gaixotasun Infekziosoen Arloko koordinatzailea eta Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunen ikerketa-taldeko liderra. Ikertzaile nagusia izan da Estatuko hainbat eta hainbat proiektu eta taldetan (FIS, etab.). 100 lan zientifiko baino gehiago argitaratu ditu aldizkari indexatuetan.

Helburu estrategikoak

 • Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunen agerpena, prebalentzia eta inpaktua eta aldagai epidemiologikoekiko erlazioa aztertzea: urtarokotasuna, sexuen araberako banaketa, adin-taldeak, adierazpen klinikoa, ospitaleratzeko beharra edo hilgarritasuna.
 • Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunak eragiten dituzten bakterio eta birusetan detektatutako anduien karakterizazio fenotipikoa eta genotipikoan.
 • Errotabirusak eta Norobirusak eragindako infekzioa: Inpaktua EAEko haurrengan. Genotipo zirkulatzaileak, deriba genetikoa, birkonbinazioen analisia, txerto-anduiekiko erlazioa. Errotabirus-txerto berrien ebaluazioa.
 • Neisseria meningitidis: andui meningokoziko inbaditzaileen eta isolatuen fenotipoak eta genotipoak sintomarik gabeko eramaileengan. Klon zirkulatzaile berriak identifikatzea, klon birulento indartu berriak barne hartuta.
 • Txertoen erabilgarritasuna baloratzea, bai gaur egungo txertoena bai garatzen ari direnena..
 • Gaixotasun infekzioso indartu berrien eta berriro indartu berri direnen prebalentzia eta inpaktua aztertzea.

Ikerketa-ildo nagusiak

 • Errotabirusa: Inpaktua EAEko haurrengan. Errotabirus-kontrako txerto berrien ebaluazioa.
  • Infekzioaren eragina aztertzea (sexuaren edo adinaren arabera): urtarokotasuna, banaketa adin-taldeen arabera, espresio klinikoa eta errotabirus motarekiko erlazioa eta abar
  • Haurrengan duen inpaktua baloratzea, kontuan hartuta ospitaleratze-tasa, Zainketa Intentsiboko Unitate Pediatrikoei laguntzeko beharra eta heriotza-tasa.
  • Biztanleriaren artean dauden errotabirus-andui zirkulatzaileen karakterizazio molekularra, genotipoen segida errotabirus-epidemietan, deriba genetikoa, birkonbinazioen analisia, txerto-anduiekiko erlazioa eta abar.
 • Gaixotasun meningokoziko inbaditzailea. Txerto konjugatuarekin egindako txertaketaren inpaktua. Txerto berrien erabilgarritasuna.
  • Gaixotasun meningokoziko inbaditzailea eragiten duten anduiak eta andui isolatzaileak aztertzea sintomarik gabeko eramaileen faringean. Isolamenduen tipifikazio fenotipikoa eta genotipikoa egitea, gure inguruan gaixotasun meningokozikoa eragiten duten klonak identifikatzeko eta gaur egun erabilgarri dauden txertoekiko erlazioa ezagutzeko
  • Txerto konjugatuarekin egiten den txertaketaren inpaktu epidemiologikoa eta andui inbaditzaileen eta andui saprofitoen gaineko inpaktua ebaluatzea. Bereziki aztertuko dira seromultzo desberdinetako anduien artean gertatzen diren elkartruke kapsularreko fenomenoen agerpena eta C meningokokoaren aurkako txerto polisakarido konjugatuarekin eduki dezakeen erlazioa
  • Txerto polisakarido konjugatua bakarrik administratzen bada C meningokokoaren aurrean lortzen den babesaren, eta txerto hori gaur egungo txerto berriekin batera, adibidez neumokokoaren aurkako txerto heptabalente konjugatuarekin batera, ematen bada lortzen den babesaren arteko desberdintasunak ebaluatzea.
  • Gure eskualdeko meningokoko zirkulatzaileen genoazpimotak aztertzea, kanpo-mintzeko proteinekin egindako txerto baten erabilgarritasuna ebaluatzeko.
 • Utero-lepoko kartzinomaren eta Chlamydia-gatiko infekzioen prebentzioa: bahetze-metodo egokienak aukeratzea, papilomabirusak eragindako infekzio iraunkorren prebalentzia eta genotipo eragileak.
  • GPBk eragindako infekzio iraunkorren prebalentzia aztertzea gure inguruko 35 urtetik gorako emakumeen artean.
  • GPB genotipoek gure inguruan duten banaketa aztertzea, botere onkogeniko handieneko genotipoek, GPB-16 eta GPB-18 genotipoek, adibidez (besteak beste), gaur egun giza txertoetan erabiltzen diren beste batzuen aldean duten boterea ezagutzeko.
  • Metodo molekularrek (PCR edo array) GPB detektatzeko betetzen duten funtzioa baloratzea, utero-lepoko minbiziaren prebentziorako bahetze-programen testuinguruan.
  • Bahetzeko estrategia diagnostiko desberdinen kostua-eraginkortasuna erlazioa aztertzea.
  • Txertoek GPBren aurrean eta GPB genotipo desberdinen zirkulazioan dituzten eraginak aztertzea.
  • Chlamydia-gatiko infekzioen prebalentzia ezagutzea gure ingurunean ugaltzeko adinean dauden emakumeen artean eta biztanleriaren bahetzea egiteko estrategia desberdinak erabiltzeko aukera baloratzea.
  • Chlamydia-ren genotipo zirkulatzaileak ezagutzea.
 • Beste gaixotasun indartu berri batzuen eta berriro indartu berri direnen zaintza eta berriki ezarritako txertaketa-programen ebaluazioa.
  • Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunen zaintza epidemiologikoa eta mikrobiologikoa mantentzea.
  • Zaintza-sistema berriak barne hartzea patogenoak detektatzeko eta tipifikatzeko metodo molekular berriei dagokienezs.
  • Osasun Publikoan eragina duten epidemiak sortzen dituzten mikroorganismoen agerpena zaintzea eta mikroorganismo horiek karakterizatzea.

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Miriam Alkorta Gurrutxaga Donostialdea ESI miriam.alkortagurrutxaga@osakidetza.eus
María Gomáriz Díaz Donostialdea ESI  
Milagrosa Montes Ros Donostialdea ESI milagrosa.montesros@osakidetza.eus
Eider Oñate Vergara Donostialdea ESI eider.onatevergara@osakidetza.eus
Luis Darío Piñeiro Vázquez Donostialdea ESI luisdario.pineirovazquez@osakidetza.eus

 

Ekoizpen Zientifikoa