Sexu-transmisiozko infekzioak

Taldeko liderra: Dr. Luis Piñeiro

Donostialdea ESI LUISDARIO.PINEIROVAZQUEZ@osakidetza.eus
Luis Piñeiro doktorea Medikuntza eta Kirurgiako lizentziaduna da Nafarroako Unibertsitatean (1994), Mikrobiologia eta Parasitologiako espezialista (2000), Medikuntza Prebentiboko eta Osasun Publikoko doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) (2017), Doktoretzako Sari Bereziarekin (2019). 1996an Donostia Unibertsitate Ospitaleko Mikrobiologia Zerbitzuan (Donostialdeko ESI) ekin zion laguntzari, 2006tik, Birologia eta Biologia Molekularreko Atalean.

Azken urteotan, teknika molekularren bidezko diagnostiko mikrobiologikoan oinarritu da bere laguntza-lana, eta arreta berezia jarri du Chlamydia trachomatis eta beste STI batzuen bidezko infekzioaren erabileran. Gai horri buruz egin du bere doktore-tesia. Laguntza-lana ikerketarekin uztartu da (aldizkari indexatuetako argitalpenak, liburu-kapitulua, ikerketa-proiektu lehiakorrak…). Ikerketa horiek STI en eremuarekin lotuta daude: tokiko epidemiologiaren azterketa, diagnostiko sindromikoa eta karakterizazio genetikoa, infekzio horien erabilera hobetzea zuzendutako tratamendu antibiotikoen bidez, eta prebentzioa, baheketen ezarpena baloratuz.

Irakaskuntza- eta dibulgazio-jardueren artean, Medikuntza Prebentiboko eta Osasun Publikoko master batean parte hartzen du, UPV/EHUn transmiti daitezkeen gaixotasunei buruz, STI ko prestakuntza-ikastaroetan eta posizionamendu-gidak eta -dokumentuak egiten. 2021az geroztik, Gaixotasun Infekziosoen eta Mikrobiologia Klinikoaren Espainiako Elkarteko STI ko Ikerketa Taldearen Zuzendaritza Batzordeko kide da, eta Osasun Ministerioaren Osasun Publikoaren Ordezkaritza Nagusiarekin lankidetzan aritzen da, STIei ekiteko ekintzak garatzeko.

Helburu estrategikoak

Sexu-transmisiozko infekzioen (STI) erabilera klinikoa hobetzea, ikerketaren balio translazionalari esker. Horretarako, zaintza epidemiologikoa, diagnostiko eta karakterizazio genetikoko tekniketan aurrera egitea, erabilera terapeutikoa optimizatzea eta balizko prebentzio-estrategiak baloratzea.

Ikerketa-ildo nagusiak

  • Nahitaez adierazi beharreko STIen zaintza epidemiologikoa (Chlamydia trachomatis -linfogranuloma benereoa barne-, Neisseria gonorrhoeae eta Treponema pallidum), eta azaleratzen ari diren edo agerraldiak eragiten dituzten STIen jarraipena (Mycoplasma genitalium, Shigella spp., monkeypox birusa, Hepatitisa, etab.). STI horien inzidentzia, prebalentzia eta eragina aztertzea, eta aldagai epidemiologikoekin duten erlazioa: urtarokotasuna, sexuaren eta sexu-portaeraren araberako banaketa, adin-taldeak, adierazpen klinikoak eta infekzio kronikoaren ondorioak.
  • Diagnostiko mikrobiologiko sindromiko eta azkarren metodoak eguneratu eta ebaluatzea, bai eta karakterizazio genetikoko teknikak ere, aurrera egin ahal izateko epidemiologia molekularraren ezagutzan, birulentzia genetikoko faktoreen azterketan eta mikrobioma STI garapenarekin erlazionatzean.
  • Suszeptibilitate antibiotiko fenotipikoaren eta genotipikoaren azterketa, eta STIetan erabiltzen diren antibiotikoekiko erresistentzia-tasen segimendua. Suszeptibilitate fenotipikoaren eta genotipikoaren analisiak tratamenduari emandako erantzunarekin bat etortzea. Tratamenduak huts egitearen beste arrazoi batzuk aztertzea (berrinfekzioa, iraunkortasuna, fitness metabolikoa…).
  • Diagnostiko-estaldura handituko duten eta herritarren parte-hartzea eragingo duten estrategiak baloratzea, Europako Erkidegoko erakundeak eta gizarte zibilekoak barne: baheketak poblazio zaurgarrietan ezartzea eta STIetan prebentzio-estrategia berriak ezartzea.

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Maitane Arrastia Erviti Donostialdea ESI MAITANE.ARRASTIAERVITI@osakidetza.eus
Leire Gil Alonso Donostialdea ESI LEIRE.GILALONSO@osakidetza.eus
Pedro Idigoras Viedma Donostialdea ESI pedromaria.idigorasviedma@osakidetza.eus
Izaskun Lasa Alvarado Bidasoaldea ESI IZASKUN.LASAALVARADO@osakidetza.eus

 

Ekoizpen Zientifikoa