Arnas Infekzioa eta Mikrobio kontrako Erresistentzia

Taldeko liderra: Jose María Marimón Ortiz De Zárate Dk.

Donostialdea ESI josemaria.marimonortizdez@osakidetza.eus

Helburu estrategikoak

• Arnas infekzioa:

Streptococcus pneumoniae bakterioak eragindako infekzioa.

Infección por Streptococcus pneumoniae.

 • Infekzio neumokoziko inbaditzailea haurrengan eta helduengan: agerpena, serotipoak eta genotipoak.
 • Infekzio neumokoziko ez-inbaditzailea: otitisa eta konjuntibitisa. Serotipoak eta genotipoak. Erresistentzia antibiotikoa.
 • Txerto-azterketak. Txerto konjugatu 13-balentearen inpaktua. Txerto 7-balentearekin konparazioa. Haurren txertaketaren eragina txerto 13-balente berriarekin, infekzio. inbaditzailean eta eramate nasofaringeoan, bizitzako lehen urteetan.
 • Neumokokoa tipifikatzeko teknika berriak diseinatzea.
 • Biofilm pneumokozikoaren funtzioa arnas infekzio kronikoetan (BGBK).

Streptococcus pyogenes bakterioak eragindako infekzioa

 • Gaixotasun ez-inbaditzailea eragiten duten anduien eragina eta karakterizazioa: S. pyogenes bakterioagatiko otitisa eta baginitisa.
 • S. pyogenes bakterioagatiko pneumonia. Alderdi kliniko-epidemiologikoak.
 • Faringitisa eragiten duten isolatuen karakterizazio fenotipikoa eta genotipiko. Suszeptibilitate antibiotikoaren azterketa.

Birusak eragindako arnas infekzioa.

 • Gripearen birusak eragindako infekzioak. Andui urtarotarren karakterizazio genetikoa.
 • Gripe-sindromea eragiten duten birusen epidemiologia, gripearen birusa kanpo. Bakoitzaren urtarokotasuna, ospitaleratze-tasa eta eragindako biztanleriaren gehienezko adina.
 • Birus-infekzioen balioa BGBKren berriro gaizkiagotzean.
 • Arnas birus indartu berrien ezaugarri mikrobiologikoak: H1N1 birus pandemikoaren eta H3N2 txerri-birusaren gripea, giza metapneumobirusa, bokabirusa. Eragiten dituzten infekzioen diagnostikoa eta epidemiologia..
 • Bi arnas birusek edo gehiagok eragindako infekzio mistoen edo birusen eta bakterioen artean ( pneumoniaren kasuan, adibidez) eragindakoen ezaugarriak

Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa (BGBK).

 • Infekzio eta berrinfekzio berrien balioa BGBKren larriagotzean.
 • Bakterioen edo birusen eraginaren iraupena arnas traktuan BGBK duten pazienteengan.
 • Tratamendu antibiotikoak eta antibiralak larriagotzearen aurrean duen zeregina.

Tuberkulosia.

 • Tuberkulosiaren azterketa epidemiologikoa Gipuzkoan.
 • Teknika molekularrak erabiltzea tuberkulosiaren aurkako erresistentziaren diagnostikoan eta azterketan; horretarako, lagin klinikoen gainean zuzenean lan egiten da..
 • Suszeptibilitate antibiotikoko teknika fenotipikoen eta genotipikoen konparazioa Mycobacterium tuberculosis bakterioen anduietan.
 • M. tuberculosis: spoligotyping eta MIRU-VNTR isolatuen karakterizazio molekularra.

Erresistentzia bakterianoa:

Helburu nagusia: mikrobio-kontrako erresistentziaren epidemiologia eta horren ardura duten mekanismoak (agerpena eta hedapena).

Erresistentzia bakterianoa Gram bakterio positiboetan.

 • Streptococcus pneumoniae bakterioaren erresistentzia antibiotikoak denboran duen bilakaera ezagutzea: infekzioa eragiten duten serotipo berriak eta horien erresistentzia-determinatzaile genetikoak; biztanleriak oro har egiten duen antibiotikoen kontsumoak erresistentzian duen eragina; klon multierresistenteen sakabanatzea txerto konjugatuak sartu ondoren.
 • 2010ean txerto konjugatu 13-balentea merkaturatzearen ondorioz, “serotipo erresistenteak” ordezkatu direla baieztatzea. Haurren txertaketaren eragina erresistentzia antibiotikoan.
 • Streptococcus pyogenes bakterioak antibiotiko makrolidoen, tetraziklinen eta fluorokinolonen aurrean dituen erresistentzia-mekanismoak ezartzeas.

Ahotik hartzeko antiseptikoen bidezko profilaxiaren efektua ZIUn irensteagatiko pneumoniak prebenitzeko. Prebalentzia eta mikroorganismo erresistenteak hautatzeko gaitasuna.

 • Desinfektatzaileen aurkako erresistentzia eta beste mikrobio-kontrako batzuekin lotutako erresistentzia ezagutzea Zaintza Intentsiboko Unitateetan (ZIU).
 • Antiseptikoekiko erresistentzia-indukzioa in vitro. Erresistentziarekin erlazionatutako gene eta mutazioen karakterizazioa.
 • Isolatu erresistenteen karakterizazio fenotipikoa eta genotipikoa. Egokitzapen fenotipikoaren edo erresistentzia egonkorraren fenomenoa eta biofilma osatzeko gaitasuna zehaztea. Profil metabolitikoen konparazioa andui sentikorren eta erresistenteen artean..

Erresistentzia bakterianoa beste mikroorganismo batzuetan.

 • Mikrobio-kontrako erresistentziaren prebalentzia mikrobiota komentsalean eta patogeno gastroenterikoetan. Erresistentzien erantzule diren mekanismo molekularrak.
 • Mikrobio-kontrako erresistentzia detektatzea animalien edo giza pazienteen patogeno zoonotiko isolatuetan (adib.: metalo beta-laktamasak).
 • Ospitale-jatorriko erresistentziak bakterioetan. Erresistentzia-mekanismo berriak dituzten beste bakterio multierresistente batzuk ikertzea: karbapenemasa berriak, betalaktamasa konstitutiboak eta plasmidikak.

Ikerketa-ildo nagusiak

 • Arnas infekzioa:
  • Streptococcus pneumoniae bakterioak eragindako infekzioa.
  • Streptococcus pyogenes bakterioak eragindako infekzioa.
  • Hain ohikoak ez diren birusek eta eragileek (Nocardia eta Coxiella) eragindako arnas infekzioa.
 • Mikrobio-kontrako erresistentzia:
  • Erresistentzia bakterianoa arnas patogenoetan.
  • Erresistentzia bakterianoa gastroenteritisa eragiten duten patogeno zoonotikoetan.
  • Erresistentzia bakterianoa. Hainbat mikroorganismo.

Taldekideak

Izena-abizenak
Zentroa Emaila
Marta Alonso Asencor OSI Donostialdea marta.alonsoasencor@osakidetza.eus
María Ercibengoa Arana OSI Donostialdea maria.ercibengoaarana@osakidetza.eus
Pedro Idigoras Viedma OSI Donostialdea pedromaria.idigorasviedma@osakidetza.eus
Diego Vicente Anza OSI Donostialdea diego.vicenteanza@osakidetza.eus
Loreto Vidaur Tello OSI Donostialdea loreto.vidaurtello@osakidetza.eus

Ekoizpen Zientifikoa

Proiektuak

Eraikitzen ari den orrialdea.
Proiektuak eta Patenteak erakusteko lanean ari gara.
Barkatu eragozpenak.