Lehen Mailako Arreta

Taldeko liderra: Rafael Rotaeche del Campo Dk.

Gipuzkoako LMA-ESIetako Ikerkuntza Unitateko Arduraduna rafaeljesusmaria.rotaechedelcampo@osakidetza.eus
Rafael Rotaeche del Campo Medikuntzan lizentziatua da, Familia eta Komunitate Medikuntzan espezialista, eta Lehen Mailako Arretako Ikerketan masterra Elx-eko Miguel Hernández unibertsitatean. 2023ko ekainetik Gipuzkoako Lehen Mailako Arretako Ikerketa Unitateko eta ESIetako arduraduna da. Rotaeche doktorea Kronikotasunari, Lehen Mailako Arretari eta Osasunaren Prebentzio eta Sustapenari buruzko Ikerketa Sareko (RICAPPS) kidea da, baita Guiasalud-eko batzorde zientifikoko kidea ere. Bestetik, ebidentzian oinarritutako medikuntzari buruzko semFYC taldearen koordinatzailea da, eta Fisterraren argitalpen-taldeko kidea. Lehen Mailako Atentzioko asistentzia-lana irakaskuntzarekin eta ikerketarekin bateragarri egin du, eta ikertzaile nagusia eta elkartua izan da Lehen Mailako Arretan nagusi diren arazoei buruzko hainbat proiektutan −besteak beste diabetesari, antibiotikoen erabilerari eta polimedikazio eta agindu zuhurrari buruzkoetan− eta Praktika Klinikoko Giden (PKG) diseinuan eta ezarpenean ere; gida horietako batzuen egile eta koordinatzaile izan da bai Osakidetzan, bai PKGei buruzko programa nazionalean. 40 argitalpen zientifiko baino gehiago ditu, eta kongresuetarako aurkezpen ugari gai horiei guztiei buruz.

Helburuak eta jarraibideak

EAEko osasun publikoko zerbitzuak lehen mailako arreta sare bat du: herritarrak osasun sistemara sartzeko ate nagusia. Bada, hura da osasun zerbitzuaren indargune nagusietako bat hainbat alderditatik: irisgarritasuna, herritarrek eskatutako osasun problema gehienak ebazteko gaitasuna eta integraziorako jardunbide etengabea izatea; hain zuzen, horiek dira gaixotasun kronikoen asistentzia eraginkor eta efizienterako ezin besteko baldintzak.

Lehen Mailako Arretan (LMn), asistentzia eremu horretan egiten den ikerketako berezko faktore erabakigarri batzuek badute balio erantsi bat: ikuspegi holistikoa duen eta pertsonei erreparatzen dien arreta da, problema klinikoak konpontzeko eskumenak ditu, ikuspegi integrala, lehen asistentzia mailako kudeaketa, eta komunitate orientazioa.

Proposamen honetan azaltzen dugun eremuaren izaerak berak zehazten du haren zabalera eta aniztasuna. Ezin konta ahala ikerketa ildo daude eta, Gipuzkoako lurraldeko profesionalen eskarmentua eta kalitatea ikusita, talde honen lan proposamena zabala eta anitza da.

Hauek dira lan ildo nagusiak eta atxikita dituzten helburuak

1. ildoa: Gaixotasun kronikoek jotako pazienteen arreta integrala

Gure erakundearen eredu aldaketak aztertu egin behar du zein den modu onena askotariko konplexutasun mailetako gaixotasun kronikoek jotako pazienteei arreta emateko. Horretarako, hori egiteko modu efizienteenari buruzko ezagutza sortu behar da.

Nork bere gaitzaren kudeaketa eta pazienteen gaikuntza

 • Gure ingurunean nork bere gaixotasun kronikoak kudeatzeko programa ezartzeko aukerak baloratu
 • Nork bere gaitza kudeatzeko programen eraginkortasunari erreparatzen dioten azterketak diseinatu
 • Nork bere gaitza kudeatzeko programen arrakasta elementuak identifikatu

Tratamendu farmakologikoa eta prebentzio zein arrisku faktoreen kontrol estrategiak uztartu

 • Prebentzio estrategiei buruzko ebidentzian oinarritutako gomendioak, arrisku faktoreen kontrola eta erikortasun anitzeko zein adineko pazienteen tratamendu farmakologikoaren egokitzapena lehenetsi
 • Adineko edota erikortasun anitzeko pazienteen tratamendu ohikoenetan agertu eta eragotz daitekeen iatrogenia identifikatu eta arazo nagusiak lehenetsi
 • Ekintzak diseinatu prebentzioko estrategiei, tratamenduaren egokitzapenari eta eragotz daitekeen iatrogeniari buruz lehenetsitako gomendioak erakunde integratuen testuinguruan ezartzeko
 • Ohiko praktika klinikoko egoeretan ekintzek duten eragina ebaluatu

Makaleriaren arreta integrala

 • LM-ESIetan baliatzeko tresna egokiak diseinatu, pertsona makalak identifikatzera zuzenduak
 • Makaleria eragiten duten faktoreak aztertu
 • Makaleriatik ateratzera bideratutako ekintzak diseinatu

2. ildoa: Diagnostikorako estrategiak eta probak LMn: baliozkotu eta egokitzapena aztertu

 • LMn aplikatzeko diagnostiko probak identifikatu eta LM ingurunera egokitu
 • LMren ingurunean, problema klinikoen konponketen aplikagarritasuna garatu, baliozkotu eta aplikatu

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Ivan Antón Rodrigo OSI Debabarrena ivan.antonrodrigo@osakidetza.eus
Uxune Apalategi Gómez Unidad docente multiprofesional de atención primaria y comunitaria de Gipuzkoa uxune.apalateguigomez@osakidetza.eus
Ana Díez Ruiz OSI Donostialdea anaisabeldiezruiz@osakidetza.eus
Arritxu Etxeberria Agirre OSI Donostialdea arritxu.etxeberriaagirre@osakidetza.eus
Estíbaliz Gamboa Moreno OSI Donostialdea estibaliz.gamboamoreno@osakidetza.eus
Carolina Güell Pelayo OSI Donostialdea carolina.guellpelayo@osakidetza.eus
Maria Angeles Gutierrez Stampa OSI Donostialdea mariaangeles.gutierrezstampa@osakidetza.eus
Miriam Hernández González Biodonostia OII miriam.hernandezgonzalez@biodonostia.org
Uxue Lazcano Dobao Biodonostia OII uxue.lazcanodobao@biodonostia.org
Maider Mateo Abad Biodonostia OII maider.mateoabad@biodonostia.org
Rafael Rotaeche Del Campo OSI Donostialdea rafael.rotaechedelcampo@osakidetza.eus
Kalliopi Vrotsou Kanari Unidad de investigación APOSIs Gipuzkoa kalliopi.vrotsoukanari@osakidetza.eus

Ekoizpen Zientifikoa

COHORTE IMPACT EUSKADI: INFRAESTRUCTURA DE MEDICINA DE PRECISION ASOCIADA A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
Código: 2022111035/BD
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Inicio: 2022-10-01
Fecha de finalización: 2025-09-30
Importe Concedido: 67.123,47 €
EL RETO DE LA PREVENCION DEL DETERIORO COGNITIVO: DESDE LA EXPLORACION DE LAS RELACIONES COMPLEJAS DE SUS FACTORES DETERMINANTES A LA IDENTIFICACIÓN DE PERFILES DE RIESGO
Código: 2022-CIEN-000037-01
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: DIPUTACION FORAL GIPUZKOA
Fecha de Inicio: 2022-05-05
Fecha de finalización: 2023-09-30
Importe Concedido: 157.978,00 €
COVID PERSISTENTE: SEGUIMIENTO DE CASOS DE LA PRIMERA OLA, UN AÑO TRAS LA INFECCION. DATOS A NIVEL DE LA CAPV
Código: 2022111028
Investigador Principal (IP): RAFAEL ROTAECHE DEL CAMPO
Entidad Financiadora: DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Inicio: 2022-11-02
Fecha de finalización: 2025-11-01
Importe Concedido: 37.631,00 €
RICORS-REDES DE INVESTIGACION COOPERATIVA ORIENTADA A RESULTADOS EN SALUD-ITZIAR VERGARA
Código: RD21/0016/0021
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Fecha de Inicio: 2022-01-01
Fecha de finalización: 2024-12-31
Importe Concedido: 136.649,70 €
MODELOS DE ATENCION EN SALUD A LAS PERSONAS MAYORES BASADOS EN EL VALOR-VASADIN
Código: AECT20/001
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: GECT EUROREGION AQUITAINE-EUSKADI-NAVARRE
Fecha de Inicio: 2020-12-17
Fecha de finalización: 2022-12-31
Importe Concedido: 57.250,00 €
DOLOR Y PERDIDA DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN LAS PERSONAS MAYORES: DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGIAS PARA SU VALORACION INTEGRAL. EXAMINA, SEGUNDA ANUALIDAD
Código: 2020333003
Investigador Principal (IP): KALLIOPI VROTSOU
Entidad Financiadora: DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Inicio: 2020-01-01
Fecha de finalización: 2020-12-31
Importe Concedido: 67.132,74 €
INTERVENCIONES INNOVADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD Y LA PREVENCION DE LA DEPENDENCIA DESDE LA UNIDAD PARA LA VALORACION Y EL APOYO A LA FUNCIONALIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES AGASE ADINDUEN GAITASUNA SUSTATZEKO UNITATEA
Código: FADIN19/002
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: FUNDACION ADINBERRI
Fecha de Inicio: 2019-08-10
Fecha de finalización: 2021-01-31
Importe Concedido: 72.038,25 €
DOLOR Y PERDIDA DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN LAS PERSONAS MAYORES DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGIAS PARA SU VALORACION INTEGRAL EXA MINA
Código: 2019222016
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Inicio: 2019-01-01
Fecha de finalización: 2019-12-31
Importe Concedido: 62.269,00 €
AVANZANDO EN LA EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA EN PACIENTES POLIMEDICADOS: ESTUDIO DE MÉTODOS MÍXTOS EN ATENCIÓN PRIMARIATODOS MÍXTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Código: 20BU202
Investigador Principal (IP): MIREN ARRITOKIETA ETXEBERRIA AGIRRE
Entidad Financiadora: OSI DONOSTIALDEA
Fecha de Inicio: 2019-09-01
Fecha de finalización: 2021-10-01
Importe Concedido: 12.218,00 €
OPTIMIZANDO LA VALORACION DE LA FUNCION Y DEL DOLOR EN LA ARTICULACION DEL HOMBRO
Código: 2019111019
Investigador Principal (IP): KALLIOPI VROTSOU
Entidad Financiadora: DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Inicio: 2019-11-30
Fecha de finalización: 2024-04-27
Importe Concedido: 5.661,00 €
DE IGUAL A IGUAL UN PROYECTO DE EDUCACION EN AUTOCUIDADOS CON LA COMUNIDAD GITANA.
Código: SEAS18/001
Investigador Principal (IP): ESTIBALIZ GAMBOA MORENO
Entidad Financiadora: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA
Fecha de Inicio: 2018-12-20
Fecha de finalización: 2018-12-20
Importe Concedido: 1.500,00 €
AN OPEN INNOVATION TESTING BED FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-RISK MEDICAL DEVICES
Código: UE/18/H2020/NMBP/TB-MED/BD
Investigador Principal (IP): JULIO ARRIZABALAGA AGUIRREAZALDEGUI; ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: COMISION EUROPEA - HORIZON 2020
Fecha de Inicio: 2019-01-01
Fecha de finalización: 2023-08-31
Importe Concedido: 180.268,75 €
PROPUESTA Y EVALUACION DEL CAMBIO ORGANIZATIVO EN EL CENTRO DE SALUD DE ALZA EN BUSCA DE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SATISFACCION DE PROFESIONALES Y PACIENTES
Código: 19BU215
Investigador Principal (IP): RAFAEL ROTAECHE DEL CAMPO
Entidad Financiadora: HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA
Fecha de Inicio: 2018-10-01
Fecha de finalización: 2021-12-31
Importe Concedido: 13.000,00 €
IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SEGURAS EN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORAL EN OSI DONOSTIALDEA A TRAVES DE UNA INTERVENCION COORDINADA MULTIDISCIPLINAR Y COLABORATIVA QUE INTEGRE A LOS PROFESIONALES DE ATENCION PRIMARIA Y LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS
Código: 19BU206
Investigador Principal (IP): MIREN ARRITOKIETA ETXEBERRIA AGIRRE
Entidad Financiadora: HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA
Fecha de Inicio: 2018-10-01
Fecha de finalización: 2019-10-31
Importe Concedido: 15.000,00 €
DESARROLLO Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION EN SUJETOS FRAGILES
Código: 2018222037
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Inicio: 2018-01-01
Fecha de finalización: 2018-11-30
Importe Concedido: 54.187,00 €
DISEÑO Y PILOTAJE DE UNA UNIDAD PARA LA VALORACIÓN Y EL APOYO A LA FUNCIONALIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES. UVAF/AGASUN. ADINDUEN GAITASUNA SUSTATZEKO UNITATEA
Código: DFG18/201
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: DIPUTACION FORAL GIPUZKOA
Fecha de Inicio: 2018-07-01
Fecha de finalización: 2019-10-31
Importe Concedido: 41.069,29 €
ABORDAJE DE LA FRAGILIDAD EN ATENCION PRIMARIA: EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCION MULTIFACTORIAL MEDIANTE UN ENSAYO CLINICO ALEATORIZADO. SUBPROYECTO1
Código: PI18/01558
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Fecha de Inicio: 2019-01-01
Fecha de finalización: 2023-06-30
Importe Concedido: 45.980,00 €
EL ESTADO NUTRICIONAL Y SU RELACION CON LA CAPACIDAD FUNCIONAL EN PERSONAS MAYORES UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES INNOVADORAS PARA LA PREVENCION Y ABORDAJE DE LA FRAGILIDAD Y LA DEPENDENCIA ESTUDIO ELIFRAIL
Código: REFBIO17/BIOD/003
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS
Fecha de Inicio: 2018-01-01
Fecha de finalización: 2019-06-30
Importe Concedido: 4.585,00 €
ASOCIACION ENTRE EL DIETARY INFLAMMATORY INDEX DII Y LOS BIOMARCADORES PROINFLAMATORIOS EN EL ENVEJECIMIENTO Y SU RELACION CON LA FRAGILIDAD
Código: 2014111152
Investigador Principal (IP): MARIA NEREA EGÜES OLAZABAL; ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Inicio: 2014-12-01
Fecha de finalización: 2018-12-31
Importe Concedido: 85.846,00 €
ABORDAJE DE LA FRAGILIDAD EN ATENCION PRIMARIA VALIDACION Y COMPARACION DE INSTRUMENTOS DE DETECCION E IMPACTO EN EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. SUBPROYECTO1 BIODONOSTIA
Código: PI14/01905
Investigador Principal (IP): ITZIAR VERGARA MICHELTORENA
Entidad Financiadora: ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Fecha de Inicio: 2015-01-01
Fecha de finalización: 2019-06-30
Importe Concedido: 42.955,00 €