Etiologia Hipertentsibo eta Balbularreko Gutxiegitasun Kardiakoa

Taldeko liderra:Ramón Querejeta Iraola Dk.

Donostialdea ESI ramon.querejetairaola@osakidetza.eus

Helburu estrategikoak

Lehen mailakoak:

 • Fibrosi miokardioak Ezker Bentrikuluaren (EB) disfuntzio sistolikoan eta diastolikoan duen inplikazio-maila aztertzea, arteria-hipertentsioa eta estenosi aortikoa duten pazienteengan.
 • Kolageno miokardikoaren alderdi kuantitatiboak eta kualitatiboak eta ezker-bentrikuluaren funtzioan duen eragina aztertzea.
 • Kolagenoaren turn-over prozesuan inplikatutako zirkulatzaile peptidoen mailek eta pazienteen miokardioan zuzenean zehaztutako fibrosiaren garrantziak erlaziorik ote duten ikustea, baita funtsean jatorri kardiakoa ote duten egiaztatzea ere (sinu koronarioa-odol periferikoa gradientea).
 • Odol periferikoan neurtutako MMP-1/TIMP-1 kozientearen gaitasuna zehaztea, GK sistolikoa duten pazienteak versus diastolikoa dutenak bereizteko (GKren sailkapen berriko C eta D faseak, NYHAren II.etik IV.erako mota funtzionalak).
 • Kardiotrofina I eta Osteopontina gisako biomarkagailu indartu berriek fibrosi miokardioaren garapenean duten inplikazioa aztertzea.
 • EBren hipertrofia desegokiak funtzio sistolo-diastolikoarekin, fibrosi-mailarekin eta hiperaktibazio neurohumoralaren ondoriozko substantzia zirkulatzaileen mailarekin duen erlazioa aztertzea.
 • PLC?ren eta batez ere PLC?4-ren isoforma desberdinen adierazpena EBH (Ezker Bentrikuluaren Hipertrofia) egokia duten pazienteengan eta desegokia dutenengan desberdina ote den aztertzea.

Bigarren mailakoak:

 • GK sistolikoa duten pazienteak eta diastolikoa dutenak bereizteko odol periferikoko MMP-1/TIMP-1 zatidurak beste markagailu batzuk baino zehaztasun handiagoa ote duen ebaluatzea: kolagenoaren metaketarekin edo apoptosi bidez (anexina V, kardiotrofina-I) izaten den kardiomiozitoen galerarekin erlazionatutako egiturazko kaltearen (PICP) markagailuak edo estres kardiomiozitarioaren biomarkagailuak (proBNP).
 • Kolageno interstizial miokardikoa aztertzea, bai kuantitatiboki, bai kualitatiboki: Kolageno disolgabarria versus disolbaezina (cross-linked) eta I eta II kolagenoaren metatze erlatiboa.
 • Disfuntzio sistoliko eragiten duten mekanismo fisiopatologikoak sakonkiago aztertzea eta itu berriak identifikatzea GKren tratamendu farmakologikoan.
 •  EBren miokardioaren zelulaz kanpoko matrizearen asaldurei dagokienez, bentrikulu arteko trenkada basaletik lortutako biopsia-laginetan behatutakoak eta EBren pareta askean behatutakoak oso desberdinak ote diren ikustea, Estenosi Aortikoa duten pazienteengan.
 • Biopsia egiteko bi lekuen artetik, bentrikuluaren funtzio sistolikoaren eta diastolikoaren aldagaiekin hobekien erlazionatzen diren asaldurak zehaztea.
 • Modu horretara etorkizuneko ikerketetan EBren zein zati aztertu behar den zehaztea.
 • Giza fibroblastoen hazkuntzarako metodo bat sortzea eskuin aurikulan egingo den biopsia bidez in vitro azterketetarako (CIMArekin lankidetzan).

Ikerketa-ildo nagusiak

 • Fibrosi miokardioa hipertentsioak eragindako gutxiegitasun kardiakoan, A, B eta C faseak.
  • Kolageno miokardioaren kantitatearen eta kalitatearen eragina bentrikuluaren funtzioan, hipertentsioak eragindako gutxiegitasun kardiakoa duten pazienteengan (CIMArekin lankidetzan).
  • Kardiotrofina I mailen garrantzi erlatiboa Aldosterona eta TGF-betarekiko.
  • Kardiopatia hipertentsiboan, A, B eta C faseetan kolageno miokardioaren eta gertaera kliniko handiagoen agerpenaren artean izan daitekeen erlazioa aztertzea. 8-10 urtetik gorako jarraipena: Analisia, “Net Reclassification Improvement” eta “Integrated Discrimination Improvement” metodoen bitartez.
 • Zahartzearekin erlazionatutako fibrosi miokardioa agurearen endekapenezko estenosi aortiko larrian.
  • Fibrosi miokardioa eta ezker-bentrikuluaren hipertrofia desegokia endekapenezko estenosi aortiko larrian. PLC? (1-4)-ren isoentzimek hipertrofiaren garapenean duten eragina aztertzea.
  • Ezker-bentrikuluaren miokardioaren barruko kolagenoaren kantitateak, kualitateak eta kokapenak bentrikuluaren funtzioan duen eragina estenosi aortiko larria duten pazienteengan.
  • Erresonantzia magnetiko bidez fibrosi miokardio hedatsua kuantifikatzeko metodo berri baten baliozkotze histologikoa.

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Daniel Cea Primo Donostialdea ESI
Francisco De La Cuesta Arzamendi Donostialdea ESI
Cristina del Bosque Martín Donostialdea ESI
Kattalin Echegaray Ibañez Donostialdea ESI kattalin.echegarayibanez@osakidetza.eus
Tomás Echeverría García Donostialdea ESI tomas.echeverriagarcia@osakidetza.eus
Mikel Asier Garro Beristain UPV – EHU
Alberto Ezaguirre Yarza Donostialdea ESI
Mariano Larman Tellechea Donostialdea ESI mariano.larmantellechea@osakidetza.eus
Ainhoa Rengel Jimenez Donostialdea ESI
Eva Robledo Mansilla Donostialdea ESI  eva.robledomansilla@osakidetza.eus
Itziar Solla Ruiz Donostialdea ESI itziar.sollaruiz@osakidetza.eus
Iñaki Villanueva Benito Donostialdea ESI
Elena Zubillaga Azpiroz Goierri – Urola Garaia ESI elena.zubillagaazpiroz@osakidetza.eus

 

Ekoizpen Zientifikoa

Jatorrizkoak

Zabaldu: 10 / 18

Darapladib for Preventing Ischemic Events in Stable Coronary Heart Disease.

White HD, Held C, Stewart R, Tarka E, Brown R, Davies RY, Budaj A, Harrington RA, Steg PG, Ardis-Sino D, Armstrong PW, Avezum A, Aylward PE, Bryce A, Chen H, Chen MF, Corbalan R, Dalby AJ, Danchin N, De Winter RJ, Denchev S, Diaz R, Elisaf M, Flather MD, Goudev AR, Granger CB, Grinfeld L, Hochman JS, Husted S, Kim HS, Koenig W, Linhart A, Lonn E, Lopez-Sendon J, Manolis AJ, Mohler III, Emile R, Nicolau JC, Pais P, Parkhomenko A, Pedersen TR, Pella D, Ramos-Corrales MA, Ruda M, Sereg M, Siddique S, Sinnaeve P, Smith P, Sritara P, Swart HP, Sy RG, Teramoto T, Tse HF, Watson D, Weaver WD, Weiss R, Viigimaa M, Vinereanu D, Zhu J, Cannon CP, Wallentin L.

N. Engl. J. Med. 2014; 370: 1702-1711. FI: 54.420 (Q1).

ALTITUDE Investigators. Cardiorenal End Points in a Trial of Aliskiren for Type 2 Diabetes.

Parving HH, Brenner BM, McMurray JJV, De Zeeuw D, Haffner SM, Solomon SD, Chaturvedi N, Persson F, Desai AS, Nicolaides M, Richard A, Xiang Z, Brunel P, Pfeffer MA,

N. Engl. J. Med. 2012; 367: 2204-2213. FI: 53.298 (Q1).

Circulating Biomarkers of Myocardial Fibrosis The Need for a Reappraisal.

Lopez B, Gonzalez A, Ravassa S, Beaumont J, Moreno MU, San Jose G, Querejeta R, Diez J.

J. Am. Coll. Cardiol. 2015; 65: 2449-2456. FI: 16.503 (Q1).

Association of osteopontin with cardiac fibrosis and diastolic dysfunction in heart failure of hypertensive origin. A role for lysyl oxidase?

López Salazar B, González Miqueo A, Querejeta Iraola R, Beaumont Ezcurra J, Ravassa Albeniz S, Diez Martinez J.

Eur. Heart J. 2012; 33: 35-0. FI: 10.478 (Q1).

Association of Cardiotrophin-1 With Myocardial Fibrosis in Hypertensive Patients With Heart Failure.

Lopez B, Gonzalez A, Querejeta R, Larman M, Rabago G, Diez J.

Hypertension. 2014; 63: 483-489. FI: 7.632 (Q1).

Short- and Medium-term Prognosis in Patients Hospitalized for COPD Exacerbation The CODEX Index.

lmagro P, Soriano JB, Cabrera FJ, Boixeda R, Alonso-Ortiz MB, Barreiro B, Diez-Manglano J, Murio C, Heredia JL, Spanish Soc Internal Med.

Chest. 2014; 145: 972-980. FI: 7.132 (Q1).

Galectin-3 and histological, molecular and biochemical aspects of myocardial fibrosis in heart failure of hypertensive origin.

Lopez B, Gonzalez A, Querejeta R, Zubillaga E, Larman M, Diez J.

Eur. J. Heart Fail. 2015; 17: 385-392. FI: 6.526 (Q1).

Collagen Cross-Linking But Not Collagen Amount Associates With Elevated Filling Pressures in Hypertensive Patients With Stage C Heart Failure Potential Role of Lysyl Oxidase.

López B, Querejeta R, González A, Larman M, Diez J.

Hypertension. 2012; 60: 677-683. FI: 6.207 (Q1).

Osteopontin-mediated myocardial fibrosis in heart failure: a role for lysyl oxidase?.

Lopez Begon A, Gonzalez A, Lindner D, Westermann D, Ravassa S, Beaumont J, Gallego I, Zudaire A, Brugnolaro C, Querejeta R, Larman M, Tschoepe C, Diez J.

Cardiovasc. Res. 2013; 99: 111-120. FI: 5.940 (Q1).

Lack of association of galectin-3 with myocardial fibrosis in patients with chronic stable heart failure of hypertensive origin.

Lopez B, Gonzalez Miqueo A, Querejeta Iraola R, Larman Tellechea M, Diez Martinez J.

CARDIOVASC RES. 2014; 103: -0. FI: 5.808 (Q1).

Berrikuspen

Zabaldu: 0 / 0

Editorialak

Zabaldu: 0 / 0

Letrak

Zabaldu: 2 / 2

Transcatheter aortic valve replacement with Lotus valve: initial experience.

Larman M, Telleria M, Lasa G, Sanmartin JC, Gaviria K.

Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2014; 67: 956-958. FI: 0.000 (Q0).

Initial experience and valve-in-valve implantation with the balloon-expandable SAPIEN 3 transcatheter prosthesis.

Ochoa V, Amat-Santos IJ, Castrodeza J, Larman M, Gutiérrez H, Gimeno F.

Archivos De Cardiología De México. 2016; 86: 88-90.

Beste

Zabaldu: 0 / 0

Proiektuak

Proiektuetan 1 / 1

Papel de la Fibrosis Miocárdica y de la Hipertrofia Inapropiada del Ventrículo Izquierdo (VI) en el desarrollo de disfunción sistólica en la Estenosis Aórtica (EAO) Severa.

Investigador principal: Elena Zubillaga Azpiroz. Entidad financiadora: Gobierno Vasco, Departamento de Salud. Año inicio: 2011. Año final: 2014.