Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunak

Taldeko liderra:Gustavo Cilla Eguiluz Dk.

Donostialdea ESI carlosgustavo.cillaeguiluz@osakidetza.eus

Helburu estrategikoak

 • Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunen agerpena, prebalentzia eta inpaktua eta aldagai epidemiologikoekiko erlazioa aztertzea: urtarokotasuna, sexuen araberako banaketa, adin-taldeak, adierazpen klinikoa, ospitaleratzeko beharra edo hilgarritasuna.
 • Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunak eragiten dituzten bakterio eta birusetan detektatutako anduien karakterizazio fenotipikoa eta genotipikoan.
 • Errotabirusak eta Norobirusak eragindako infekzioa: Inpaktua EAEko haurrengan. Genotipo zirkulatzaileak, deriba genetikoa, birkonbinazioen analisia, txerto-anduiekiko erlazioa. Errotabirus-txerto berrien ebaluazioa.
 • Neisseria meningitidis: andui meningokoziko inbaditzaileen eta isolatuen fenotipoak eta genotipoak sintomarik gabeko eramaileengan. Klon zirkulatzaile berriak identifikatzea, klon birulento indartu berriak barne hartuta.
 • Txertoen erabilgarritasuna baloratzea, bai gaur egungo txertoena bai garatzen ari direnena..
 • Gaixotasun infekzioso indartu berrien eta berriro indartu berri direnen prebalentzia eta inpaktua aztertzea.

Ikerketa-ildo nagusiak

 • Errotabirusa: Inpaktua EAEko haurrengan. Errotabirus-kontrako txerto berrien ebaluazioa.
  • Infekzioaren eragina aztertzea (sexuaren edo adinaren arabera): urtarokotasuna, banaketa adin-taldeen arabera, espresio klinikoa eta errotabirus motarekiko erlazioa eta abar
  • Haurrengan duen inpaktua baloratzea, kontuan hartuta ospitaleratze-tasa, Zainketa Intentsiboko Unitate Pediatrikoei laguntzeko beharra eta heriotza-tasa.
  • Biztanleriaren artean dauden errotabirus-andui zirkulatzaileen karakterizazio molekularra, genotipoen segida errotabirus-epidemietan, deriba genetikoa, birkonbinazioen analisia, txerto-anduiekiko erlazioa eta abar.
 • Gaixotasun meningokoziko inbaditzailea. Txerto konjugatuarekin egindako txertaketaren inpaktua. Txerto berrien erabilgarritasuna.
  • Gaixotasun meningokoziko inbaditzailea eragiten duten anduiak eta andui isolatzaileak aztertzea sintomarik gabeko eramaileen faringean. Isolamenduen tipifikazio fenotipikoa eta genotipikoa egitea, gure inguruan gaixotasun meningokozikoa eragiten duten klonak identifikatzeko eta gaur egun erabilgarri dauden txertoekiko erlazioa ezagutzeko
  • Txerto konjugatuarekin egiten den txertaketaren inpaktu epidemiologikoa eta andui inbaditzaileen eta andui saprofitoen gaineko inpaktua ebaluatzea. Bereziki aztertuko dira seromultzo desberdinetako anduien artean gertatzen diren elkartruke kapsularreko fenomenoen agerpena eta C meningokokoaren aurkako txerto polisakarido konjugatuarekin eduki dezakeen erlazioa
  • Txerto polisakarido konjugatua bakarrik administratzen bada C meningokokoaren aurrean lortzen den babesaren, eta txerto hori gaur egungo txerto berriekin batera, adibidez neumokokoaren aurkako txerto heptabalente konjugatuarekin batera, ematen bada lortzen den babesaren arteko desberdintasunak ebaluatzea.
  • Gure eskualdeko meningokoko zirkulatzaileen genoazpimotak aztertzea, kanpo-mintzeko proteinekin egindako txerto baten erabilgarritasuna ebaluatzeko.
 • Utero-lepoko kartzinomaren eta Chlamydia-gatiko infekzioen prebentzioa: bahetze-metodo egokienak aukeratzea, papilomabirusak eragindako infekzio iraunkorren prebalentzia eta genotipo eragileak.
  • GPBk eragindako infekzio iraunkorren prebalentzia aztertzea gure inguruko 35 urtetik gorako emakumeen artean.
  • GPB genotipoek gure inguruan duten banaketa aztertzea, botere onkogeniko handieneko genotipoek, GPB-16 eta GPB-18 genotipoek, adibidez (besteak beste), gaur egun giza txertoetan erabiltzen diren beste batzuen aldean duten boterea ezagutzeko.
  • Metodo molekularrek (PCR edo array) GPB detektatzeko betetzen duten funtzioa baloratzea, utero-lepoko minbiziaren prebentziorako bahetze-programen testuinguruan.
  • Bahetzeko estrategia diagnostiko desberdinen kostua-eraginkortasuna erlazioa aztertzea.
  • Txertoek GPBren aurrean eta GPB genotipo desberdinen zirkulazioan dituzten eraginak aztertzea.
  • Chlamydia-gatiko infekzioen prebalentzia ezagutzea gure ingurunean ugaltzeko adinean dauden emakumeen artean eta biztanleriaren bahetzea egiteko estrategia desberdinak erabiltzeko aukera baloratzea.
  • Chlamydia-ren genotipo zirkulatzaileak ezagutzea.
 • Beste gaixotasun indartu berri batzuen eta berriro indartu berri direnen zaintza eta berriki ezarritako txertaketa-programen ebaluazioa.
  • Txertaketa bidez prebenitu daitezkeen gaixotasunen zaintza epidemiologikoa eta mikrobiologikoa mantentzea.
  • Zaintza-sistema berriak barne hartzea patogenoak detektatzeko eta tipifikatzeko metodo molekular berriei dagokienezs.
  • Osasun Publikoan eragina duten epidemiak sortzen dituzten mikroorganismoen agerpena zaintzea eta mikroorganismo horiek karakterizatzea.

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Miriam Alkorta Gurrutxaga Donostialdea ESI miriam.alkortagurrutxaga@osakidetza.eus
Ainara Arana Salaverría Donostialdea ESI ainara.aranasalaberria@osakidetza.eus
María Gomáriz Díaz Donostialdea ESI  
Milagrosa Montes Ros Donostialdea ESI milagrosa.montesros@osakidetza.eus
Eider Oñate Vergara Donostialdea ESI eider.onatevergara@osakidetza.eus
Luis Darío Piñeiro Vázquez Donostialdea ESI luisdario.pineirovazquez@osakidetza.eus
José Ramón Saénz Domínguez Donostialdea ESI  

 

Ekoizpen Zientifikoa

Jatorrizkoak

Zabaldu: 10 / 71

Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Outpatient, Inpatient, and Severe Cases of Laboratory-Confirmed Influenza.

Castilla J, Godoy P, Dominguez A, Martinez-Baz I, Astray J, Martin V, Delgado-Rodriguez M, Baricot M, Soldevila N, Mayoral JM, Quintana JM, Galan JC, Castro A, Gonzalez-Candelas F, Garin O, Saez M, Tamames S, Pumarola T, CIBERESP Cases Controls Influenza.

Clin. Infect. Dis. 2013; 57: 167-175. FI: 9.374 (Q1).

HTLV Spanish Study Grp. Development of Tropical Spastic Paraparesis in Human T-Lymphotropic Virus Type 1 Carriers Is Influenced by Interleukin 28B Gene Polymorphisms.

Treviño A, Lopez M, Vispo E, Aguilera A, Ramos JM, Benito R, Roc L, Eiros JM, De Mendoza C, Soriano V.

Clin. Infect. Dis. 2012; 55: 1-4. FI: 9.154 (Q1).

Pediatric Acute Lung Injury Epidemiology and Natural History Study: Incidence and outcome of the acute respiratory distress syndrome in children.

López-Fernández Y, Azagra AM, de la Oliva P, Modesto V, Sánchez JI, Parrilla J, Arroyo MJ, Reyes SB, Pons-Ódena M, López-Herce J, Fernández RL, Kacmarek RM, Villar J.

Crit. Care Med. 2012; 40: 3238-3245. FI: 6.330 (Q1).

Characterization of plasmids carrying the bla 0(OXA-24/40) carbapenemase gene and the genes encoding the AbkA/AbkB proteins of a toxin/antitoxin system.

Mosqueda N, Gato E, Roca I, Lopez M, Ruiz de Alegria C, Fernandez F, Martinez-Martinez L, Pachon J, Cisneros JM, Rodriguez-Bano J, Pascual A, Vila J, Bou G, Tomas M, GEIH-GEMARA SEIMC REIPI.

J. Antimicrob. Chemother. 2014; 69: 2629-2633. FI: 5.439 (Q1).

HIV-2 viral tropism influences CD4+ T cell count regardless of viral load.

Trevino A, Soriano V, Poveda E, Parra P, Cabezas T, Caballero E, Roc L, Rodriguez C, Eiros JM, Lopez M, De Mendoza C.

J. Antimicrob. Chemother. 2014; 69: 2191-2194. FI: 5.439 (Q1).

GEIH REIPI-Ab2010 Grp. Monotherapy versus combination therapy for sepsis due to multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: analysis of a multicentre prospective cohort.

Lopez-Cortes LE, Cisneros JM, Fernandez-Cuenca F, Bou G, Tomas M, Garnacho-Montero J, Pascual A, Martinez-Martinez L, Vila J, Pachon J, Rodriguez J.

J. Antimicrob. Chemother. 2014; 69: 3119-3126. FI: 5.439 (Q1).

What causes decreased erythromycin resistance in Streptococcus pyogenes? Dynamics of four clones in a southern European region from 2005 to 2012.

Montes M, Tamayo E, Mojica C, Garcia-Arenzana JM, Esnal O, Perez-Trallero E.

J. Antimicrob. Chemother. 2014; 69: 1474-1482. FI: 5.439 (Q1).

Predictive factors for early mortality among patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteraemia.

Gasch O, Camoez M, Domínguez MA, Padilla B, Pintado V, Almirante B, Lepe JA, Lagarde M, Ruiz de Gopegui E, Martínez JA, Montejo M, Torre-Cisneros J, Arnáiz A, Goenaga MA, Benito N, Rodríguez-Baño J, Pujol M.

J. Antimicrob. Chemother. 2013; 68: 1423-1430. FI: 5.338 (Q1).

Predicting non-invasive ventilation failure in children from the SpO(2)/FiO(2) (SF) ratio.

Mayordomo-Colunga J, Pons M, Lopez Y, Solana MJ, Rey C, Martinez-Camblor P, Rodriguez-Nunez A, Lopez-Herce J, Medina A, Abadesso C, Garcia-Teresa MA, Gaboli M, Garcia-Lopez M, Gonzalez-Sanchez M, Madurga-Revilla P, Gonzalez-Calvar A, Onate E.

Intensive Care Med. 2013; 39: 1095-1103. FI: 5.258 (Q1).

Gram-negative prosthetic joint infection: outcome of a debridement, antibiotics and implant retention approach. A large multicentre study.

Rodriguez-Pardo D, Pigrau C, Lora-Tamayo J, Soriano A, del Toro MD, Cobo J, Palomino J, Euba G, Riera M, Sanchez-Somolinos M, Benito N, Fernandez-Sampedro M, Sorli L, Guio L, Iribarren JA, Baraia-Etxaburu JM, Ramos A, Bahamonde A, Flores-Sanchez X, Corona PS, Ariza J, REIPI Grp Study Prosthetic.

Clin. Microbiol. Infect. 2014; 20: 911-919. FI: 5.197 (Q1).

Berrikuspen

Zabaldu: 0 / 0

Editorialak

Zabaldu: 5 / 5

Rotavirus G12 in Spain: 2004-2006.

Cilla G, Montes M, Arana A.

Enferm. Infec. Microbiol. Clin. 2014; 32: 405-0. FI: 1.881 (Q3).

Grp Espahol Para Estudio VIH-HTLV. Infection by HIV-2, HTLV and new human retroviruses in Spain.

Treviño A, Soriano V.

Med. Clin. 2012; 138: 541-544. FI: 1.385 (Q2).

Infections due to human immunodeficiency virus type 2 and human T-Iymphotropic viruses in Spain.

Trevino A, Soriano V, Grp Espanol Estudio VIH-2 HTLV.

Med. Clin. 2014; 142: 323-326. FI: 1.252 (Q3).

Simultaneous urethritis and conjunctivitis caused by adenovirus type 56.

Idigoras P, Zapico MS, Montes M, Romano C.

Med. Clin. 2014; 142: 558-0. FI: 1.252 (Q3).

Acute retinal necrosis due to herpes simplex virus type 1 within three years after a herpetic encephalitis.

Arruti M, Aldazabal M, Blanco A, Pineiro L, Soledad M, Gonzalez F, Lopez de Munain A.

Rev. Neurologia. 2014; 58: 45-46. FI: 0.926 (Q4).

Letrak

Zabaldu: 4 / 4

Hand, Foot, and Mouth Disease Outbreak and Coxsackievirus A6, Northern Spain, 2011.

Montes M, Artieda J, Pineiro LD, Gastesi M, Diez-Nieves I, Cilla G.

Emerg. Infect. Dis. 2013; 19: 676-678. FI: 5.993 (Q1).

Emergence of resistance to daptomycin in a cohort of patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus persistent bacteraemia treated with daptomycin.

Gasch O, Camoez M, Dominguez MA, Padilla B, Pintado V, Almirante B, Martin C, Lopez-Medrano F, Ruiz de Gopegui E, Blanco JR, Garcia-Pardo G, Calbo E, Montero M, Granados A, Jover A, Duenas C, Pujol M. REIPI Study Grp, GEIH Study Grp.

J. Antimicrob. Chemother. 2014; 69: 568-571. FI: 5.439 (Q1).

Absence of Swedish New Variant Chlamydia trachomatis (nvCT) and C-trachomatis Genotype Distribution in Gipuzkoa, Spain, 2009-2010.

Piñeiro L, Unemo M, Cilia G

Acta Derm.-Venereol. 2012; 92: 185-186. FI: 3.176 (Q1).

Viral encephalitis in infancy Reply.

Flores-Gonzalez JC, Jordan-Garcia I, Turon-Vinas E, Montero-Valladares C, Tellez-Gonzalez C, Fernandez-Carrion F, Garcia-Iniguez JP, Onate-Vergara E, Rodriguez-Nunez A.

Revista De Neurologia. 2016; 62: 240-240. FI: 0,743 (Q4).

Beste

Zabaldu: 2 / 2

Necrosis retiniana aguda por virus herpes simple tipo 1 a los tres años de una encefalitis herpética.

Arruti M, Aldazabal M, Blanco A, Piñeiro L, Zapico MS, González F, López de Munain A.

Rev. Neurologia. 2014; 58: 45-46. FI: 0.926 (Q4).

Increased Susceptibility to Pneumococcal Disease in Sjögren Syndrome Patients.

Ercibengoa M, Alonso M, Marimon JM, Saenz JR, Perez E.

WJV. 2014; 1: 45-49. FI: 0.000 (Q0).

Proiektuak

Proiektuetan 1 / 1

Detección de Helicobacter Pylory en biopsia, hilo de enterotest y heces. Estudio comparativo empleando métodos moleculares, cultivo o inmunocromatografía y elisa.

Investigador Principal: Milagrosa Montes Ros. Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Departamento de Salud. Año inicio: 2014. Año final: 2017.