Arnas Infekzioa eta Mikrobio kontrako Erresistentzia

Taldeko liderra:Jose María Marimón Ortiz De Zárate Dk.

Donostialdea ESI josemaria.marimonortizdez@osakidetza.eus

Helburu estrategikoak

• Arnas infekzioa:

Streptococcus pneumoniae bakterioak eragindako infekzioa.

Infección por Streptococcus pneumoniae.

 • Infekzio neumokoziko inbaditzailea haurrengan eta helduengan: agerpena, serotipoak eta genotipoak.
 • Infekzio neumokoziko ez-inbaditzailea: otitisa eta konjuntibitisa. Serotipoak eta genotipoak. Erresistentzia antibiotikoa.
 • Txerto-azterketak. Txerto konjugatu 13-balentearen inpaktua. Txerto 7-balentearekin konparazioa. Haurren txertaketaren eragina txerto 13-balente berriarekin, infekzio. inbaditzailean eta eramate nasofaringeoan, bizitzako lehen urteetan.
 • Neumokokoa tipifikatzeko teknika berriak diseinatzea.
 • Biofilm pneumokozikoaren funtzioa arnas infekzio kronikoetan (BGBK).

Streptococcus pyogenes bakterioak eragindako infekzioa

 • Gaixotasun ez-inbaditzailea eragiten duten anduien eragina eta karakterizazioa: S. pyogenes bakterioagatiko otitisa eta baginitisa.
 • S. pyogenes bakterioagatiko pneumonia. Alderdi kliniko-epidemiologikoak.
 • Faringitisa eragiten duten isolatuen karakterizazio fenotipikoa eta genotipiko. Suszeptibilitate antibiotikoaren azterketa.

Birusak eragindako arnas infekzioa.

 • Gripearen birusak eragindako infekzioak. Andui urtarotarren karakterizazio genetikoa.
 • Gripe-sindromea eragiten duten birusen epidemiologia, gripearen birusa kanpo. Bakoitzaren urtarokotasuna, ospitaleratze-tasa eta eragindako biztanleriaren gehienezko adina.
 • Birus-infekzioen balioa BGBKren berriro gaizkiagotzean.
 • Arnas birus indartu berrien ezaugarri mikrobiologikoak: H1N1 birus pandemikoaren eta H3N2 txerri-birusaren gripea, giza metapneumobirusa, bokabirusa. Eragiten dituzten infekzioen diagnostikoa eta epidemiologia..
 • Bi arnas birusek edo gehiagok eragindako infekzio mistoen edo birusen eta bakterioen artean ( pneumoniaren kasuan, adibidez) eragindakoen ezaugarriak

Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa (BGBK).

 • Infekzio eta berrinfekzio berrien balioa BGBKren larriagotzean.
 • Bakterioen edo birusen eraginaren iraupena arnas traktuan BGBK duten pazienteengan.
 • Tratamendu antibiotikoak eta antibiralak larriagotzearen aurrean duen zeregina.

Tuberkulosia.

 • Tuberkulosiaren azterketa epidemiologikoa Gipuzkoan.
 • Teknika molekularrak erabiltzea tuberkulosiaren aurkako erresistentziaren diagnostikoan eta azterketan; horretarako, lagin klinikoen gainean zuzenean lan egiten da..
 • Suszeptibilitate antibiotikoko teknika fenotipikoen eta genotipikoen konparazioa Mycobacterium tuberculosis bakterioen anduietan.
 • M. tuberculosis: spoligotyping eta MIRU-VNTR isolatuen karakterizazio molekularra.

Erresistentzia bakterianoa:

Helburu nagusia: mikrobio-kontrako erresistentziaren epidemiologia eta horren ardura duten mekanismoak (agerpena eta hedapena).

Erresistentzia bakterianoa Gram bakterio positiboetan.

 • Streptococcus pneumoniae bakterioaren erresistentzia antibiotikoak denboran duen bilakaera ezagutzea: infekzioa eragiten duten serotipo berriak eta horien erresistentzia-determinatzaile genetikoak; biztanleriak oro har egiten duen antibiotikoen kontsumoak erresistentzian duen eragina; klon multierresistenteen sakabanatzea txerto konjugatuak sartu ondoren.
 • 2010ean txerto konjugatu 13-balentea merkaturatzearen ondorioz, “serotipo erresistenteak” ordezkatu direla baieztatzea. Haurren txertaketaren eragina erresistentzia antibiotikoan.
 • Streptococcus pyogenes bakterioak antibiotiko makrolidoen, tetraziklinen eta fluorokinolonen aurrean dituen erresistentzia-mekanismoak ezartzeas.

Ahotik hartzeko antiseptikoen bidezko profilaxiaren efektua ZIUn irensteagatiko pneumoniak prebenitzeko. Prebalentzia eta mikroorganismo erresistenteak hautatzeko gaitasuna.

 • Desinfektatzaileen aurkako erresistentzia eta beste mikrobio-kontrako batzuekin lotutako erresistentzia ezagutzea Zaintza Intentsiboko Unitateetan (ZIU).
 • Antiseptikoekiko erresistentzia-indukzioa in vitro. Erresistentziarekin erlazionatutako gene eta mutazioen karakterizazioa.
 • Isolatu erresistenteen karakterizazio fenotipikoa eta genotipikoa. Egokitzapen fenotipikoaren edo erresistentzia egonkorraren fenomenoa eta biofilma osatzeko gaitasuna zehaztea. Profil metabolitikoen konparazioa andui sentikorren eta erresistenteen artean..

Erresistentzia bakterianoa beste mikroorganismo batzuetan.

 • Mikrobio-kontrako erresistentziaren prebalentzia mikrobiota komentsalean eta patogeno gastroenterikoetan. Erresistentzien erantzule diren mekanismo molekularrak.
 • Mikrobio-kontrako erresistentzia detektatzea animalien edo giza pazienteen patogeno zoonotiko isolatuetan (adib.: metalo beta-laktamasak).
 • Ospitale-jatorriko erresistentziak bakterioetan. Erresistentzia-mekanismo berriak dituzten beste bakterio multierresistente batzuk ikertzea: karbapenemasa berriak, betalaktamasa konstitutiboak eta plasmidikak.

Ikerketa-ildo nagusiak

 • Arnas infekzioa:
  • Streptococcus pneumoniae bakterioak eragindako infekzioa.
  • Streptococcus pyogenes bakterioak eragindako infekzioa.
  • Hain ohikoak ez diren birusek eta eragileek (Nocardia eta Coxiella) eragindako arnas infekzioa.
 • Mikrobio-kontrako erresistentzia:
  • Erresistentzia bakterianoa arnas patogenoetan.
  • Erresistentzia bakterianoa gastroenteritisa eragiten duten patogeno zoonotikoetan.
  • Erresistentzia bakterianoa. Hainbat mikroorganismo.

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Marta Alonso Asencor Donostialdea ESI marta.alonsoasencor@osakidetza.eus
María Ercibengoa Arana Donostialdea ESI maria.ercibengoaarana@osakidetza.eus
Eduardo González Pérez – Yarza Donostialdea ESI eduardo.gonzalezperez-yarza@osakidetza.eus
Pedro Idigoras Viedma Donostialdea ESI pedromaria.idigorasviedma@osakidetza.eus
Jose María Marimón Ortiz De Zárate Donostialdea ESI josemaria.marimonortizdez@osakidetza.eus
Esther Tamayo Oya Donostialdea ESI esther.tamayooya@osakidetza.eus
Diego Vicente Anza Donostialdea ESI diego.vicenteanza@osakidetza.eus
Loreto Vidaur Tello Donostialdea ESI loreto.vidaurtello@osakidetza.eus

 

Ekoizpen Zientifikoa

Proiektuak

Proiektuetan 7 / 7

Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en aplicaciones biomédicas de nanoglicotecnología y especitrometría de masas sobre superficies para diagnóstico clínico y seguridad alimentaria. Biomagune 14.

Investigador Principal: Emilio Pérez Trallero. Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Año inicio: 2014. Año final: 2015.

Detección de Helicobacter Pylory en biopsia, hilo de enterotest y heces. Estudio comparativo empleando métodos moleculares, cultivo o inmunocromatografía y elisa.

Investigador Principal: Emilio Pérez Trallero. Entidad Financiadora: ISCIII Instituto de Salud Carlos III. Año inicio: 2014. Año final: 2016.

Biopatrones: Soporte tecnológico a la toma de decisiones basado en patrones bioquímicos y genéticos complejos.

Investigador Principal: Eduardo González Pérez Yarza. Entidad Financiadora: Diputación Foral de Gipuzkoa. Año inicio: 2014. Año final: 2015.

Serotipificado de Streptococcus Pneumoniae mediante Multiplex-PCR e hibridación reversa en tira.

Investigador Principal: José María Marimón Ortiz de Zárate. Entidad Financiadora: ISCIII Instituto de Salud Carlos III. Año inicio: 2014. Año final: 2016.

EASY PCR LAB – Desarrollo preindustrial de nuevas aplicaciones diagnósticas clínicas como plataforma de lanzamiento de una nueva iniciativa empresarial basada en la tecnología EASY-PCR.

Investigador Principal: José María Marimón Ortiz de Zárate. Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Año inicio: 2013. Año final: 2015.

Impacto de las nuevas vacunas frente N. Meningitidis Serogrupo B en Euskadi: ¿Hacia la desaparición de la Meningitis Meningocócica?

Investigador Principal: José María Marimón Ortiz de Zárate. Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Departamento de Salud. Año inicio: 2013. Año final: 2016.

Nuevos productos para la salud reproductiva y prenatal. NEOBIO.

Investigador Principal: Eloy Sánchez Haya. Entidad Financiadora: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Año inicio: 2012. Año final: 2014.