Lehen Mailako Arreta

Taldeko liderra:Itziar Vergara Mitxeltorena Dk.

Gipuzkoako LMA-ESIetako Ikerkuntza Unitateko Arduraduna itziar.vergaramitxeltorena@osakidetza.eus

Helburuak eta jarraibideak

EAEko osasun publikoko zerbitzuak lehen mailako arreta sare bat du: herritarrak osasun sistemara sartzeko ate nagusia. Bada, hura da osasun zerbitzuaren indargune nagusietako bat hainbat alderditatik: irisgarritasuna, herritarrek eskatutako osasun problema gehienak ebazteko gaitasuna eta integraziorako jardunbide etengabea izatea; hain zuzen, horiek dira gaixotasun kronikoen asistentzia eraginkor eta efizienterako ezin besteko baldintzak.

Lehen Mailako Arretan (LMn), asistentzia eremu horretan egiten den ikerketako berezko faktore erabakigarri batzuek badute balio erantsi bat: ikuspegi holistikoa duen eta pertsonei erreparatzen dien arreta da, problema klinikoak konpontzeko eskumenak ditu, ikuspegi integrala, lehen asistentzia mailako kudeaketa, eta komunitate orientazioa.

Proposamen honetan azaltzen dugun eremuaren izaerak berak zehazten du haren zabalera eta aniztasuna. Ezin konta ahala ikerketa ildo daude eta, Gipuzkoako lurraldeko profesionalen eskarmentua eta kalitatea ikusita, talde honen lan proposamena zabala eta anitza da.

Hauek dira lan ildo nagusiak eta atxikita dituzten helburuak

1. ildoa: Gaixotasun kronikoek jotako pazienteen arreta integrala

Gure erakundearen eredu aldaketak aztertu egin behar du zein den modu onena askotariko konplexutasun mailetako gaixotasun kronikoek jotako pazienteei arreta emateko. Horretarako, hori egiteko modu efizienteenari buruzko ezagutza sortu behar da.

Nork bere gaitzaren kudeaketa eta pazienteen gaikuntza

 • Gure ingurunean nork bere gaixotasun kronikoak kudeatzeko programa ezartzeko aukerak baloratu
 • Nork bere gaitza kudeatzeko programen eraginkortasunari erreparatzen dioten azterketak diseinatu
 • Nork bere gaitza kudeatzeko programen arrakasta elementuak identifikatu

Tratamendu farmakologikoa eta prebentzio zein arrisku faktoreen kontrol estrategiak uztartu

 • Prebentzio estrategiei buruzko ebidentzian oinarritutako gomendioak, arrisku faktoreen kontrola eta erikortasun anitzeko zein adineko pazienteen tratamendu farmakologikoaren egokitzapena lehenetsi
 • Adineko edota erikortasun anitzeko pazienteen tratamendu ohikoenetan agertu eta eragotz daitekeen iatrogenia identifikatu eta arazo nagusiak lehenetsi
 • Ekintzak diseinatu prebentzioko estrategiei, tratamenduaren egokitzapenari eta eragotz daitekeen iatrogeniari buruz lehenetsitako gomendioak erakunde integratuen testuinguruan ezartzeko
 • Ohiko praktika klinikoko egoeretan ekintzek duten eragina ebaluatu

Makaleriaren arreta integrala

 • LM-ESIetan baliatzeko tresna egokiak diseinatu, pertsona makalak identifikatzera zuzenduak
 • Makaleria eragiten duten faktoreak aztertu
 • Makaleriatik ateratzera bideratutako ekintzak diseinatu

2. ildoa: Diagnostikorako estrategiak eta probak LMn: baliozkotu eta egokitzapena aztertu

 • LMn aplikatzeko diagnostiko probak identifikatu eta LM ingurunera egokitu
 • LMren ingurunean, problema klinikoen konponketen aplikagarritasuna garatu, baliozkotu eta aplikatu

Taldekideak

Izen-abizenak Zentroa Emaila
Ivan Antón Rodrigo Matia Fundazioa ivan.anton@matiafundazioa.eus
Uxune Apalategi Gómez Unidad docente multiprofesional de atención primaria y comunitaria de Gipuzkoa uxune.apalateguigomez@osakidetza.eus
Ana Díez Ruiz OSI Donostialdea anaisabeldiezruiz@osakidetza.eus
Arritxu Etxeberria Agirre OSI Donostialdea arritxu.etxeberriaagirre@osakidetza.eus
Estíbaliz Gamboa Moreno Organización central estibaliz.gamboamoreno@osakidetza.eus
Maria Angeles Gutierrez Stampa OSI Donostialdea mariaangeles.gutierrezstampa@osakidetza.eus
Marisa Irizar Aramburu OSI Goierri – Alto Urola mariaisabel.irizararamburu@osakidetza.eus
Mónica Machón Sobrado Unidad de investigación APOSIs Gipuzkoa monica.machon@biodonostia.org
Irati Rodríguez Matesanz OSI Donostialdea irati.rodriguezmatesanz@osakidetza.eus
Rafael Rotaeche Del Campo OSI Donostialdea rafael.rotaechedelcampo@osakidetza.eus
Kalliopi Vrotsou Kanari Unidad de investigación APOSIs Gipuzkoa kalliopi.vrotsoukanari@osakidetza.eus

Ekoizpen Zientifikoa

Proiektuak

Proiektuetan 11 / 11

Avanzando en la colaboración entre atención primaria y atención especializada sobre la seguridad en el uso de medicación en pacientes polimedicados en la OSI Donostialdea

Investigador Principal: Arritxu Etxeberria. Entidad Financiadora: OSI Donostialdea. Año inicio: 2017. Año final: 2018.

Desarrollo de instrumentos para la identificación de sujetos mayores frágiles

Investigador Principal: : Itziar Vergara Micheltorena Entidad Financiadora: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Año inicio: 2016. Año final: 2016.

Evaluación de una experiencia colaborativa conjunta de atención primaria y atención especializada sobre la seguridad en el uso de medicación en pacientes polimedicados en la OSI Donostialdea

Investigador Principal: Arritxu Etxeberria. Entidad Financiadora: OSI Donostialdea. Año inicio: 2016. Año final: 2017.

Abordaje de la fragilidad en atención primaria: validación y comparación de instrumentos de detección e impacto en el uso de servicios sanitarios

Investigador Principal: Itziar Vergara Micheltorena. Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Año inicio: 2015. Año final: 2018.

Estrategias de prevención para adolescentes en riesgo de la Diabetes: proyecto PRESTART

Investigador Principal: Itziar Vergara Micheltorena. Entidad Financiadora: Comisión Europea. Año inicio: 2014. Año final: 2017.

Asociación entre el “Dietary Inflammatory Index” (DII) y los biomarcadores proinflamatorios en el envejecimiento y su relación con la fragilidad.

Investigador principal: Itziar Vergara Mitxeltorena. Entidad financiadora: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Año inicio: 2014. Año final: 2018.

Impacto del programa de educación en autocuidados “Paciente Activo” en el control metabólico, riesgo cardiovascular y calidad de vida en los pacientes con diabetes tipo 2 en atención primaria de la CAPV: Ensayo clínico aleatorizado de 2 años de seguimiento.

Investigador Principal: Estibaliz Gamboa Moreno. Entidad Financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Año inicio: 2013. Año final: 2016.

Estrategias para la identificación precoz del deterioro funcional en las personas mayores residentes en la comunidad

Investigador Principal: Itziar Vergara Micheltorena. Entidad Financiadora: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Año de inicio: 2013. Año final: 2016.

Integral Approach to the Transition between Frailty and Dependence in Older Adults: patterns of occurrence, identification tools and models of care.

Investigador principal: Itziar Vergara Mitxeltorena. Entidad financiadora: Programa Europeo POCTEFA-INTERREG IV A. Año inicio: 2013. Año final: 2015.

Traducción, adaptación y validación de una herramienta sobre cultura de seguridad en residencias para personas mayores

Investigador principal: Kalliopi Vrotsou. Entidad financiadora: Fundación vasca para la innovación sociosanitaria, Etorbizi. Año inicio: 2012. Año final: 2014.

Estudio sobre la efectividad de la espirometría como instrumento motivacional para dejar de fumar.

Investigador principal: Mª Isabel Irizar Aramburu. Entidad financiadora: Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Año inicio: 2012. Año final: 2015.